Springe zu den Kommentaren

Wiederkehr der roten Wolken Dies'n'das

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
22 Fragen - Erstellt von: - Aktualisiert am: - Entwickelt am: - 9.377 mal aufgerufen - 2 Personen gefällt es

Verschiedene Sachen zum RPG Wiederkehr der roten Wolken, einem Boruto RPG.
https://www.testedich.de/quiz56/quiz/1536838672/Wiederkehr-der-roten-Wolken-Boruto-Rpg

  1
  Weiblich


  Anzahl: 41


  Tobiichi Uchiha
  Junko
  Tanya Degure
  Kohana Uzumaki
  Mai
  Miharu
  Kokoro Ryuuzetsu Seikatsu
  Chitose Takara
  Yukiji Tadashi
  Runa Erimi
  Zero Uzumaki
  Sonoe
  Natsuki Shiranui (Yamatoshi)
  Kiyomi Mafumi
  Mitaru Terumi
  Atsuko Uryuno
  Tsukura Kuraisa
  Tsuzukeya Futora
  Yoka
  Tsuneshi Hyuuga
  Shiruka Aburame (Inuzuka)
  Yuneno Yorumizu
  Sasuna (Koriyaka Yokosen)
  Muzai Uzumaki-Hoozuki
  Hitotsu Makichan
  Souryo Itou
  Hiyoto Makichan
  Meyazu Kaiyuu
  Zashira Torarei
  Youko Shiranui (Nakata)
  Tsubaki Shiroi Haku Hanataba
  Rizae Yachiji
  Yuina Yachiji
  Marika Yachiji
  Yanami Miraa
  Akiri Kawasaki
  Yukiko Masa Uchiha
  Ayumi Inuzuka
  Mei (Miyuna Kitare)
  Jiyu (Shenmi Seikatsu)
  Kurisutaru  Männlich


  Anzahl: 39


  Fear Zenos
  Jingoku Sayuru
  Yugure Inuzuka
  Noroi Chinmoku
  Seki Yuuto
  Yasuo Kenta
  Kanaye Hitomi
  Kametsuki Haiiro
  Ophiuro
  Rikahi Sarutobi
  Fumihaya Yonoson
  Tomoyuki Akane
  Raiun Kyomen (Kyomen Akeno)
  Reguko Itou
  Zaiji Kitare
  Chitasuke Hirusora (Su Makichan)
  Ryuuichi Kotoen
  Kawayeto Senju
  Hatari Miraa
  Yorimaro Asakumo
  Kitsuno Kaguya
  Neya Surito
  Tsuji Sarutobi
  Subaru Chinoike
  Mashiko Chitsuro (Uji)
  Tenjou Shanno
  Joushi Shanno
  Ikuya Satsumi
  Aina Miraa
  Yaina Yachiji
  Nuzua Yachiji
  Kajishi Yachiji
  Murasaki Kotomaku
  Kami Namikaze
  Kaito Uchiha
  Akuma Namikaze
  Kenta Yoshinori
  Nanoha Inuzuka
  Kazuki Senju
  Namiko Senju  (Welche Farbe für wen steht: siehe fünftes Kapitel)
  Charaktere


  Insgesamt: 81

  2
  Altersliste
  Fumihaya Yonoson 34
  Chitasuke Hirusora 32
  Subaru Chinoike 31
  Kametsuki Haiiro 30
  Tsuji Sarutobi 29
  Kanaye Hitomi 29
  Yukiji Tadashi 28
  Aina Miraa 28
  Hatari Miraa 28
  Akuma Namikaze 28
  Yorimaro Asakumo 28
  Mitaru Terumi 27
  Tsukura Kuraisa 27
  Tayune Kuraisa 27
  Nuzua Yachiji 27
  Kawayeto Senju 26
  Neya Surito 26
  Hiyoto Makichan 26
  Sonoe 26
  Miharu 26
  Hitotsu Makichan 25
  Natsuki Shiranui 25
  Youko Shiranui 25
  Ryuuichi Kotoen 25
  Marika Yachiji 25
  Akiri Kawasaki 25
  Atsuko Uryuno 24
  Mashiko Chitsuro [Uji] 24
  Mei 24
  Kajishi Yachiji 24
  Kiyomi Mafumi 24
  Shiruka Aburame 24
  Seki Yuuto 24
  Yugure Inuzuka 23
  Ikuya Satsumi 23
  Jiyu 23
  Yasuo Kenta 23
  Noroi Chinmoku 23
  Rikahi Sarutobi 23
  Jingoku 23
  Sasuna 22
  Ophiuro 22
  Joushi Shanno 22
  Kokoro Ryuuzetsu Seikatsu 21
  Ken Yoshinori 21
  Tsuneshi Hyuuga 21
  Chitose Takara 21
  Tsubaki Shiroi Haku Hanataba 20
  Nanoha Inuzuka 20
  Yoka 20
  Kohana Uzumaki 20
  Tsuzukeya Futora 19
  Tomoyuki Akane 19
  Souryo Itou 19
  Raiun Kyomen 19
  Tobiichi Uchiha 19
  Fear Zenos 19
  Rizae Yachiji 19
  Kami Namikaze 18
  Muzai Uzumaki-Hoozuki 18
  Meyazu Kaiyuu 18
  Reguko Itou 18
  Kitsuno Kaguya 18
  Yuneno Yorumizu 18
  Kazuki Senju 18
  Namiko Senju 18
  Yuina Yachiji 17
  Yaina Yachiji 17
  Zashira Torarei 17
  Kaito Uchiha 17
  Zero Uzumaki 16
  Junko 16
  Yanami 16
  Runa Erimi 15
  Kurisutaru 15
  Mai 13
  Tenjou Shanno 12
  Ayumi Inuzuka 12
  Yukiko Masa Uchiha 12
  Zaiji Kitare 11
  Tanya Degure 9


  Ältester Charakter


  Jacky: 23, Jingoku

  Lina: 30, Kametsuki

  Julia: 34, Fumihaya

  Laura: 31, Subaru

  Luis: 29, Akuma

  Kim: 20, Nanoha

  Josefin: 15, Kurisutaru

  3
  Länderzugehörigkeiten  Amegakure

  Tobiichi Uchiha
  Kohana Uzumaki
  Miharu (Reisend)
  Yukiji Tadashi
  Sonoe (Reisend)
  Kitsuno Kaguya (Nuke-Nin)
  Zashira


  Konohagakure

  Junko (Nuke-Nin)
  Tanya (Unabhängig)
  Mai (Lebt hier)
  Kokoro Ryuuzetsu Seikatsu (Lebt hier, Reisend)
  Yugūre Inuzuka (Reisend)
  Noroi Chinmoku (Reisend)
  Tsuneshi Hyuuga (Reisend)
  Shiruka Aburame (Nuke-Nin)
  Muzai Uzumaki-Hoozuki
  Tsuji Sarutobi
  Kami Namikaze (Reisend)
  Ken Yoshinori
  Yukiko Masa Uchiha
  Mei
  Jiyu
  Kazuki
  Namiko
  Kurisutaru  Kirigakure

  Mai (Hier geboren)
  Seki Yuuto
  Yasuo Kenta
  Kiyomi Mafumi (Reisend)
  Mitaru Terumi (Reisend)
  Zaiji Kitare (Lebt hier)
  Hatari Miraa (Unabhängig)
  Yorimaro Asakumo (Lebt hier)
  Subaru Chinoike (Lebt hier)
  Tenjou Shanno
  Joushi Shanno
  Aina Miraa (Unabhängig)
  Akuma Namikaze
  Akiri Kawasaki (Unabhängig)
  Ayumi Inuzuka (Lebt hier)


  Kumogakure

  Kanaye Hitomi (Wohnt hier)
  Runa Erimi (Lebt hier)
  Natsuki Shiranui (Unabhängig)
  Reguko Itou (Unabhängig)
  Chitasuke Hirusora
  Yoka
  Yuneno Yorumizu (Reisend)
  Yorimaro Asakumo (Hier geboren)
  Hitotsu Makichan (Reisend)
  Souryo Itou (Nuke-Nin)
  Hiyoto Makichan (Reisend)
  Mashiko Chitsuro [Uji]


  Iwagakure

  Atsuko Uryuno (Wohnt hier)
  Neya Surito (Reisend)
  Ikuya Satsumi (Nuke-Nin)


  Sunagakure

  Chitose Takara
  Runa Erimi (Hier geboren)
  Tomoyuki Akane (Reisend)
  Atsuko Uryuno (Lebte hier)
  Ryuuichi (Unabhängig)
  Sasuna
  Meyazu Kaiyuu


  Getsugakure

  Zero Uzumaki (Lebt hier, Reisend)
  Fumihaya Yonoson (Reisend)


  Uzushiogakure

  Zero (Hier geboren, Nuke-Nin)


  Shimogakure

  Kaito Uchiha (Nuke-Nin)
  Nanoha Inuzuka (Unabhängig)


  Kusagakure

  Kokoro Ryuuzetsu Seikatsu (Hier geboren)
  Tsukura Kuraisa (Hier geboren, Nuke-Nin)


  Raiugakure

  Raiun Kyomen (Unabhängig)


  Sonogakure

  Zaiji Kitare (Hier geboren)
  Ayumi Inuzuka (Hier geboren)


  Takigakure

  Tsukura Kuraisa (Lebt hier)
  Tsuzukeya Futora
  Youko Shiranui (unabhängig)


  Chougakure

  Atsuko Uryuno (Hier geboren)


  Okagakure

  Kanaye Hitomi (Hier geboren)

  Ochagakure

  Jingoku (Reisend)

  Yanami (Reisend)


  Anderes

  Fear Zenos (Lebte mit seinem Clan im Wald)

  Kametsuki (Lebte auf der Riesenschildkröte)

  Ophiuro (Orochimarus Versteck, künstlich hergestellter Mensch)

  Kawayeto (Lebte vor den Ninjadörfern)

  Subaru Chinoike (Tal der Hölle, hier geboren)

  Tsubaki Shiroi Haku Hanataba (Hütte in Oto no Kuni)

  Rizae Yachiji (Dorf in Nami no Kuni)

  Yaina Yachiji (Dorf in Nami no Kuni)

  Yuina Yachiji (Dorf in Nami no Kuni)

  Nuzua Yachiji (Dorf in Nami no Kuni)

  Kajishi Yachiji (Dorf in Nami no Kuni)

  Marika Yachiji (Dorf in Nami no Kuni)


  4

  Aufgelöst

  Akatsuki


  Anführer: Kohana Uzumaki und Tobiichi Uchiha

  Mitglieder:
  Ophiuro
  Kitsuno Kaguya
  Kaito Uchiha  Akagami


  Anführer: Fumihaya Yonoson

  Mitglieder: Zero Uzumaki
  Mai
  (Hitotsu Makichan)
  Hiyoto Makichan
  Tanya Degure
  Kokoro Seikatsu
  Noroi Chinmoku
  Kurisutaru


  Die Spinnen


  Anführer: Tsuji Sarutobi

  Mitglieder: Raiun Kyomen
  Atsuko Uryuno
  Tsukura Kuraisa
  Tayune Kuraisa
  Subaru Chinoike
  Mashiko Chitsuro [Uji]
  Meyazu Kaiyuu
  ...

  Kawayetos Gruppe


  Anführer: Kawayeto Senju

  Mitglieder: Shiruka Aburame
  Tsuneshi Hyuuga
  Yuneno Yorumizu

  5
  Yuzuki
  Insgesamt: 5
  Weiblich: 3
  Männlich: 2

  Tobiichi Uchiha
  Junko
  Tanya Degure
  Fear Zenos
  Jingoku Sayuru


  Waldi
  Insgesamt: 12
  Weiblich: 7
  Männlich: 5

  Kohana Uzumaki
  Mai
  Miharu
  Kokoro Ryuuzetsu Seikatsu
  Noroi Chinmaku
  Yugure Inuzuka
  Seki Yuuto
  Yasuo Kenta
  Kanaye Hitomi
  Chitose Takara
  Yukiji Tadashi
  Runa Erimi
  Kametsuki Haiiro


  Sanddornblüte
  Insgesamt: 25
  Weiblich: 13
  Männlich: 12

  Ophiuro
  Rikahi Sarutobi
  Zero Uzumaki
  Fumihaya Yonoson
  Sonoe
  Tomoyuki Akane
  Natsuki Shiranui
  Kiyomi Mafumi
  Mitaru Terumi
  Raiun Kyomen
  Reguko Itou
  Atsuko Uryuno
  Zaiji Kitare
  Tsukura Kuraisa
  Tsuzukeya Futora
  Chitasuke Hirusora
  Ryuuichi Kotoen
  Yoka
  Kawayeto Senju
  Tsuneshi Hyuuga
  Shiruka Aburame
  Yuneno Yorumizu
  Hatari Miraa
  Sasuna
  Yorimaro Asakumo


  iyune
  Insgesamt: 24
  Weiblich: 12
  Männlich: 12

  Kitsuno Kaguya
  Muzai Uzumaki-Hoozuki
  Hitotsu Makichan
  Neya Surito
  Souryo Itou
  Hiyoto Makichan
  Tsuji Sarutobi
  Subaru Chinoike
  Mashiko Chitsuro [Uji]
  Meyazu Kaiyuu
  Tenjou Shanno
  Zashira Torarei
  Joushi Shanno
  Youko Shiranui
  Ikuya Satsumi
  Tsubaki Shiroi Haku Hanataba
  Aina Miraa
  Rizae Yachiji
  Yaina Yachiji
  Yuina Yachiji
  Nuzua Yachiji
  Kajishi Yachiji
  Marika Yachiji
  Yanami Miraa


  Luis 001
  Insgesamt: 5
  Weiblich: 1
  Männlich: 4

  Kami Namikaze
  Kaito Uchiha
  Akuma Namikaze
  Akiri Kawasaki
  Ken Yoshinori


  Lavakralle
  Insgesamt: 7
  Weiblich: 4
  Männlich: 3

  Yukiko Masa Uchiha
  Nanoha Inuzuka
  Ayumi Inuzuka
  Mei
  Jiyu
  Kazuki Senju
  Namiko Senju


  Marvelqueen
  Insgesamt: 1
  Weiblich: 1
  Männlich: 0

  Kurisutaru

  6
  Elemente


  Katon: Tobiichi, Junko, Tanya, Fear, Jingoku, Miharu, Yasuo, Chitose, Yukiji, Ophiuro, Rikahi, Fumihaya, Sonoe, Tomoyuki, Natsuki, Mitaru, Reguko, Zaiji, Tsuzukeya, Chitasuke, Ryuuichi, Kawayeto, Yuneno, Hatari, Kitsuno, Muzai, Souryo, Mashiko, Meyazu, Youko, Nuzua, Marika, Kaito, Ken, Yukiko, Ayumi, Mei, Jiyu, Kazuki, Namiko, Kurisutaru


  Suiton: Jingoku, Kohana, Seki, Yasuo, Yukiji, Ophiuro, Rikahi, Tomoyuki, Kiyomi, Mitaru, Raiun, Tsukura, Yoka, Kawayeto, Hatari, Yorimaro, Muzai, Souryo, Subaru, Mashiko, Meyazu, Zashira, Youko, Tsubaki Shiroi Haku, Aina, Rizae, Yanami, Akiri, Nanoha, Mei, Kazuki, Namiko, Kurisutaru


  Raiton: Tobiichi, Junko, Seki, Yasuo, Kanaye, Chitose, Yukiji, Runa, Kametsuki, Raiun, Tsukura, Chitasuke, Yoka, Kawayeto, Tsuneshi, Yuneno, Hatari, Yorimaro, Souryo, Hiyoto, Tsuji, Subaru, Meyazu, Ikuya, Yanami, Kami, Kaito, Ayumi


  Doton: Tobiichi, Junko, Tanya, Fear, Kohana, Mai, Kanaye, Runa, Kametsuki, Ophiuro, Fumihaya, Sonoe, Tomoyuki, Mitaru, Raiun, Atsuko, Tsukura, Tsuzukeya, Ryuuichi, Kawayeto, Tsuneshi, Shiruka, Kitsuno, Muzai, Neya, Souryo, Tsuji, Meyazu, Tenjou, Tsubaki Shiroi Haku, Yaina, Yanami, Ken, Jiyu, Kazuki, Namiko, Kurisutaru


  Fuuton: Tobiichi, Tanya, Jingoku, Kohana, Mai, Chitose, Rikahi, Fumihaya, Sonoe, Reguko, Zaiji, Tsukura, Tsuzukeya, Chitasuke, Ryuuichi, Kawayeto, Sasuna, Kitsuno, Muzai, Hitotsu, Souryo, Hiyoto, Mashiko, Meyazu, Joushi, Yuina, Kajishi, Marika, Kami, Nanoha, Mei, Kazuki, Namiko


  Hyouton: Tsukura


  Youton: Sonoe, Mitaru


  Futton: Mitaru, Zaiji, Souryo, Mei


  Shakuton: Zaiji, Mei


  Shouton:
  Tsubaki Shiroi Haku, Kurisutaru


  Mokuton: Kazuki, Namiko


  Ranton:


  Youseton: Ophiuro

  Hauptelement:


  Katon: Miharu, Rikahi, Zero, Sonoe, Natsuki, Mitaru, Reguko, Zaiji, Tsuzukeya, Hatari, Muzai, Mashiko, Youko, Nuzua, Marika, Ken, Yukiko, Mei


  Suiton: Mai, Seki, Yasuo, Yukiji, Tomoyuki, Kiyomi, Mitaru, Tsukura, Zaiji, Yorimaro, Muzai, Souryo, Zashira, Tsubaki Shiroi Haku, Aina, Rizae, Yanami, Akiri, Mei, Kazuki, Namiko, Kurisutaru


  Raiton: Chitose, Runa, Kametsuki, Raiun, Tsukura, Chitasuke, Yoka, Yuneno, Yorimaro, Hiyoto, Tsuji, Subaru, Ikuya


  Doton: Kanaye, Mitaru, Atsuko, Tsuneshi, Shiruka, Neya, Meyazu, Tenjou, Tsubaki Shiroi Haku, Yaina, Kazuki, Namiko, Kurisutaru


  Fuuton: Kohana, Mai, Fumihaya, Zaiji, Tsukura, Ryuuichi, Kawayeto, Sasuna, Kitsuno, Hitotsu, Joushi, Yuina, Kajishi, Mei


  Hyouton: Tsukura


  Youton: Mitaru


  Futton: Mitaru, Zaiji, Mei


  Shakuton: Zaiji, Mei

  Shouton:
  Tsubaki Shiroi Haku, Kurisutaru


  Mokuton: Kazuki, Namiko

  Ranton:


  Youseton: Ophiuro


  7
  Haarfarben


  Schwarz
  Tobiichi
  Fear
  Kohana
  Noroi
  Seki
  Chitose
  Kiyomi
  Joushi
  Kaito
  Akiri
  Kazuki (Halb)
  Namiko (Halb)


  Rot
  (Kohana)
  Zero
  Tomoyuki
  (Natsuki)
  Tsukura
  Tayune
  Muzai
  Ikuya
  Nuzua
  Yukiko


  Blond
  Junko
  Tanya
  Yasuo
  Runa
  Yoka
  Kawayeto
  Yuneno
  Hitotsu
  (Youko)
  Kami
  Akuma
  Nanoha
  Jiyu
  Kurisutaru


  Violett
  Miharu
  Sonoe
  Raiun
  Rizae
  Kajishi


  Braun
  Mai
  Yugūre
  Mitaru
  Reguko
  Atsuko
  Tsuzukeya
  Hiyoto
  (Mashiko)
  Meyazu
  Zashira
  Ken
  Ayumi


  Blau
  Kametsuki
  Fumihaya
  Tsuneshi
  Sasuna
  Kitsuno
  Yaina
  Yuina
  Marika
  Yanami


  Weiß
  Kokoro
  Kanaye
  Yukiji
  Rikahi
  Natsuki
  Zaiji
  Youko
  Mei
  Kazuki (Halb)
  Namiko (Halb)


  Grün
  Ophiuro
  Tenjou


  Orange
  Souryo
  Mashiko


  Beige
  Neya


  Grau
  Jingoku
  Chitasuke
  Tsuji


  Sandfarben
  Ryuuichi
  Subaru


  Türkis
  Shiruka


  Pink
  Hatari
  Aina


  Silber
  Yorimaro  Augenfarben  Blau
  Junko
  Tanya
  Mai
  Miharu
  Kanaye
  Rikahi
  Sonoe
  Kiyomi
  Reguko
  Hatari
  Hitotsu
  Neya
  Meyazu
  Aina
  Yuina
  Kami
  Akuma
  Nanoha
  Jiyu


  Schwarz
  Tobiichi
  Kohana
  Kaito


  Braun
  Yugūre
  Noroi
  Seki
  Yasuo
  Chitose
  Yukiji
  Ophiuro
  Tomoyuki
  Tsuzukeya
  Chitasuke
  Kawayeto
  Mashiko
  Tenjou
  Joushi


  Grau
  Fumihaya
  Muzai
  Hiyoto


  Türkis
  Atsuko
  Tsuji
  Rizae
  Yaina
  Nuzua
  Kajishi
  Marika
  Yukiko


  Grün
  Zero
  Mitaru
  Yoka
  Yorimaro
  Kitsuno
  Souryo
  Youko
  Yanami


  Lila
  Jingoku
  Kokoro
  Runa
  Natsuki
  Ken


  Bernsteinfarben
  Fear
  Raiun
  Ikuya


  Gold
  Zaiji
  Shiruka
  Ayumi
  Mei


  Weiß
  Tsukura
  Tsuneshi
  Subaru


  Gelb
  Kametsuki
  Zashira
  Yuneno
  Kurisutaru


  Silber
  Ryuuichi


  Rot
  Sasuna
  Kazuki
  Namiko
  Jacky:

  Haarfarben

  Schwarz: 2
  Blond: 2
  Grau: 1

  Augenfarben:

  Blau: 2
  Schwarz: 1
  Lila: 1
  Bernsteinfarben: 1


  Lina

  Haarfarben:

  Schwarz: 5
  Blond: 1
  Violett: 1
  Braun: 2
  Weiß: 3
  Blau: 1

  Augenfarben:

  Blau: 3
  Schwarz: 1
  Braun: 6
  Grün: 1
  Lila: 2
  Gelb: 1


  Julia

  Haarfarben:

  Schwarz: 1
  Rot: 3
  Blond: 3
  Violett: 2
  Braun: 4
  Blau: 3
  Weiß: 3
  Grün: 1
  Grau: 1
  Sandfarben: 1
  Türkis: 1
  Pink: 1
  Silber: 1

  Augenfarben:

  Blau: 5
  Braun: 5
  Grau: 1
  Türkis: 1
  Grün: 4
  Lila: 1
  Bernsteinfarben: 1
  Gold: 2
  Weiß: 2
  Gelb: 1
  Silber: 1
  Rot: 1


  Laura

  Haarfarben:

  Rot: 3
  Blond: 1
  Braun: 3
  Blau: 5
  Grün: 1
  Orange: 2
  Beige: 1
  Grau: 1
  Sandfarben: 1
  Weiß: 1
  Schwarz: 1
  Pink: 1
  Violett: 2

  Augenfarben:

  Blau: 5
  Braun: 3
  Grau: 2
  Türkis: 6
  Grün: 4
  Weiß: 1
  Gelb: 1
  Bernsteinfarben: 1


  Luis

  Haarfarben:

  Schwarz: 2
  Blond: 2
  Braun: 1

  Augenfarben:

  Blau: 2
  Schwarz: 1
  Lila: 1
  Fehlt: Akiri


  Kim

  Haarfarben:

  Rot: 1
  Blond: 2
  Braun: 1
  Weiß: 3
  Schwarz: 2

  Augenfarben:

  Blau: 2
  Türkis: 1
  Gold: 2
  Rot: 2


  Josefin

  Haarfarben:

  Blond: 1

  Augenfarben:

  Gelb: 1

  8
  Bedeutung der Namen  Junko- Kind des Schutzes

  Fear- Angst

  Kohana- kleine, zerbrechliche Blume

  Mai- Tanz
  Kyoko- Spiegel

  Miharu- schöner, blauer Himmel
  Haru- Frühling, Sonnenschein
  Miu- schöne Feder

  Kokoro- Herz

  Seki- erstaunlich
  Yuuto- Sanftmut, Überlegenheit

  Yasuo- Friedlicher
  Kenta- Gesundheit

  Kanaye- Der Fließende
  Hitomi- Auge

  Chitose- Tausend Jahre, langes Leben
  Takara- Schatz, kostbar

  Yukiji- Sonnenpfad
  Tadashi- Loyalität, Hingabe

  Runa- japanische Aussprechweise von Luna, also Mond
  Erimi- Segen, Schönheit

  Kametsuki- Mondschildkröte
  Kame- Schildkröte
  Tsuki- Mond
  Haiiro- Grau


  Ophiuro- Schwarzer Schlangenträger
  Ophiuchus- Schlangerträger
  Kuro- Schwarz

  Rikahi- Hikari (Licht) rückwärts, also sogesehen Ende des Lichtes

  Zero- Null
  Uzumaki- Strudel

  Tomoyuki Akane- Freund des dunkelroten Schnees oder Freund des dunkelroten Mutes
  Tomo(dachi)- Freund
  Yuki- Schnee, Mut
  Akane- dunkelrot

  Natsu- Sommer
  Natsuki- Sommer-Hoffnung, Sommer-Prinzessin
  Shiranui, Mutter aller Götter in Wolfsgestalt- Weiße, wilde Majestät

  Terumi- scheinende, glänzende Schönheit

  Raiun- Gewitter
  Kyomen- Spiegelnd
  Akeno- hell leuchtendes Feld

  Kuraisa- Mischung aus Rai und Kusa
  Rai- Blitz
  Kusa- Gras

  Su- Spinnenweben
  Hiru- Mittag
  Sora- Himmel
  Hirusora- Mittagshimmel

  Yoru- Abend
  Mizu- Wasser
  Yorumizu- Abendwasser

  Sasu- Stachel
  Suna- Sand
  Sasuna- Sandstachel

  Asa- Morgen
  Kumo- Wolke
  Asakumo- Morgenwolke

  Kitsuno- Knochen des Fuchsdämons
  Kitsune- Fuchsdämon
  Hone- Knochen

  Muzai- Unschuld
  Hoozuki- Dämonenlicht

  Hitotsu- Erstens, Eins
  Maki- Wahre Hoffnung
  Makichan- die Verniedlichung der wahren Hoffnung

  Souryo- Priester

  Tsuji- Jitsu (Echt) rückwärts, also sogesehen Ende der Echtheit
  Genjitsu- Realität

  Chinoike- Blutteich

  Mashiko- besseres Kind, Mehr gewolltes Kind, bevorzugtes Kind
  Mashi- mehr gewollt, besser, bevorzugt
  Ko- Kind

  Tenjou- Decke

  Tora- Tiger
  Rei- Null

  Joushi- Boss/Vorgesetzer

  Youko- Proton, kann aber auch als Sonnenkind gelesen werden

  Yanami- Reihe von Häusern

  Kami- Gott, Haar
  Namikaze- Wellenwind
  Nami- Welle
  Kaze- Wind

  Kaito- Der über dem Meer Fliegende/Schwebende, der Meisterdieb

  Akuma- Teufel, Dämon

  Kawa- Fluss

  Ken- vergleichbar mit Schwert

  Yukiko Masa- gutes, direktes Schneekind

  Ayumi- den eigenen Weg gehen

  Mei- bekannt, berühmt
  Miyu- überlegener Geist
  Yuna- Mond, Nacht

  Jiyu- Freiheit
  Shenmi- geheimnisvolles Mädchen, Geheimnis Gottes
  Seikatsu- Leben

  Kazuki- Frieden

  Namiko- Kind der Wellen

  Kurisutaru- Kristall

  9

  Kenjutsu-Nutzer


  Tobiichi: Katana

  Jingoku: Daishō, ein Schwertpaar

  Miharu: Katana

  Noroi: Katana

  Fumihaya: Katana

  Sonoe: Kusanagi, das lang ist und schneller spitzer wird als normale Schwerter, es erinnert an eine Nadel, außerdem kann sie ihr Chakra hindurchfließen lassen.

  Tomoyuki: kurzer Säbel mit gezackter Klinge

  Mitaru: Kurzschwert

  Raiun: Kurzschwert, das einen geriffelten, violetten Griff mit einem blassen, abgenutzten, beigen Lederstoff drum herum gewickelt hat und einer stark reflektierenden Oberfläche, vor allem in der Nacht.

  Reguko: ein Waffe, das Seinaru hi kara no tori (Vogel aus heiligem Feuer) heißt oder einfach nur Seinaru (Heilig) genannt wird. Seine Waffe ist ein Schwert, woran ein Speer dran geschweißt wurde. Aber der Speer wurde etwas schief dran geschweißt, sodass die Schwertspitze noch benutzbar ist. Am Parier des Schwester und am Schaft des Speeres sind Phönixflügel drangeschweißt, doch bei dem Speerschaft sind sie spitz wie weitere Stacheln. Beim Schwertgriff ist ein rötlicher Stein, der im Licht wie Feuer scheint. Wenn man den Stein ansieht, wirken mehrere Genjutsus auf dich. Die Waffe gibt einem die Kraft, in den Phönixmodus zu gehen, wo eine rötlich scheinende Aura, geformt wie ein Phönix, den Benutzer ummantelt. Der Modus gibt einem eine gewisse Immunität gegenüber Feuerjutsus, da sie das Feuerchakra aufsaugen und dem Benutzer gutschreiben, seine Sinne und Feuerjutsus werden im Modus stark verstärkt und seine Regeneration steigt.

  Tsukura: Kurzschwerter, 3 Katana

  Tsuzukeya: Katana, Kurzschwert

  Ryuuichi: Er besitzt das Sagi asobi no kagami, übersetzt Spiegel der hinterlistigen Spiele, eine Waffe eines Itou-Clan-Mitglieds, das er vor nicht allzu langer Zeit von seinem Vater gestohlen hat, der es von einem Itou-Mitglied geklaut hatte. Diese Waffe kann sich in drei verschiedene Formen verwandeln. In ein Kusarigama, das einen schweren Morgenstern an der Kette hat, aber daneben noch ein dreieckiger, langer Dolch dran gekettet ist, mit dem er auch gut angreifen kann. Dann noch in eine Art Stachel, das sich beliebig verlängern kann und aus einem harten, schwarzen Metall besteht. Die letzte Form ist die Schlangenform, in dem sich die Waffe in eine sehr giftige Schlange verwandelt. Die Schlange ist eine Rauschuppen-Buschviper mit einer blutroten, violetten und gelben Färbung, die an die Färbung von exotischen Blumen erinnert. Der Bauch ist eher gelb, dafür hat die Schlange auf dem Rücken viele schwarze Schuppen und große, dunkelbraune Augen, die aussehen wie ein Dornenlabyrinth. Um die schlitzförmige Pupille zieht sich immer ein weißer Rand. Da die Schlange eigentlich nur eine Waffe ist, kann sie weder sterben noch muss sie essen. Sie ist so hart wie Stahl, kann aber trotzdem aus ihren ein- und ausziehbaren Zähnen Gift verspritzen. Die Waffe heißt zwar Sagi asobi no kagami und abgekürzt Sagi, Hinterlist, aber damals verstand er, dass der "Spitzname" Yagi ist, weswegen er die Waffe und vor allem die Schlange immer so nennt.

  Yoka: Kurzschwert

  Kawayeto: Zwei Schwerter, ein Katana

  Yuneno: Ein Kurzkatana und ein Kurzschwert

  Hatari: Kurzschwert mit ganz vielen, langen Fäden am Griff, die immer herunterhängen, die Fäden sind sehr bunt und haben keine besondere Neigung zu irgendeiner Farbe, sind etwas dicker, warm und weich

  Sasuna: Katana namens Kazekama (Windsichel), unzerstörbar mit einem türkisenen Griff, in das Stichblatt, also die "Wand" zwischen Klinge und Griff, sind mehrere Muster geschweißt worden, die anderen Stellen sind leer, wo nicht ein Muster ist, kann ihr Windchakra in ihre Waffe fließen lassen

  Neya: Katana, das sich in Erde verwandeln kann und wenn er es in Erde hält, kann er es in jede Waffe umwandeln.

  Souryo: Mugen no kakudo o ha (Klinge der unendlichen Blickwinkel), oder einfach nur Kakudo (Winkel) genannt, das sich unendlich multiplizieren, fast alles zerschneiden und Chakra aufsaugen kann, dass er dem Anwender überträgt. Außerdem ist es mit einem Jutsu versehen, das dem Anwender erlaubt es in der Luft fliegen zu lassen und zu steuern. Das Schwert kann ebenfalls dazu benutzt werden, um starke Genjutsus auszuführen. Es kann sich mit dem Siedeversteck von Kokuou verbinden und in der Kokuou-Form liegt es in einer vergrößerten Form vor. Ihre Klinge ist zweischneidig, und sehr lang. Es ist ungefähr einen Meter lang, und erinnert stark an die Mittelalterlichen Schwerter. Es hat oben eine Dreieckige Spitze, und sie besteht aus Metall. Der Griff ist Dunkelgrün mit altertümlichen hellgrünen Verzierungen. Außerdem ist die Scheide des Schwertes mit Jade übergossen und verschiedene Muster sind in das Schwert hinein geritzt. Wenn sie das Schwert mit dem Siedeversteck verbindet, leuchten die hellgrünen Muster auf dem Griff leuchtend, und manchmal auch blendend, weiß.

  Tsuji: Kurzschwert

  (Mashiko: Kurzschwert)

  Aina: Zwei Kurzschwerter

  Marika: Zwei Kurzschwerter

  Kaito: Kurzschwert

  Ken: Katana, das er mit einem Katon-Jutsu entflammen kann

  Yukiko: Katana

  Mei: Kurzschwerter

  Namiko: Mehrere Katana
  Andere Waffen


  Tanya: Armbrust

  Fear: Kusarigama

  Jingoku Igadama

  Natsuki: Eine Art grüner Spiegel, der Feuer an den Seiten entlädt, wenn man ihn wirft

  Atsuko: Masken

  Zaiji: Ein kleiner Miniofen gefüllt mit Kohlestücken, den er mit seinem Hitzeversteckchakra anheizen kann und damit dann ein spezielles Hitzeversteckjutsu benutzen kann.

  Chitasuke: Tigerkrallen mit Stacheln an der unteren Seite wie Katzenkrallen

  Yoka: zwei Einhand-Sensen

  Shiruka: zwei Sai-Gabeln

  Yuneno: Katzenkrallen unter den Füßen, ein Bisentou mit abgerundeter Klinge, die oben gezackt ist und Federn am Klingenanfang

  Yorimaro: Langer Kupferstab mit ausfahrbarer Klinge, Kusarigama, Drahtseil

  Mashiko: Eine handliche, eher kleinere Doppelharfe, die eine eigene Kreation des Chitsuro-Clans ist. Da es eine Doppelharfe ist, hat er mehr freiraum, was seine Noten angeht, und kann so präzisere und gewaltigere Angriffe durch seine Melodien verursachen. Sie ist aus stabilem aber elastischem Ebenholz, und sehr dunkelbraun, fast schwarz. Auf der Harfe sind verschiedene Noten eingezeichnet und Namen von Personen, die ihm viel bedeuten.

  Meyazu: Zwei lange Ketten aus Metall, die sie an ihre Hüfte gebunden hat. Diese Ketten kann sie zu unterschiedlichn Zwecken benutzen, da sie besondere Arten von Ketten sind. Sie können ihren Meister anerkennen, und nachdem man das geschafft hat, kann man die Ketten nach seinem Willen bewegen lassen. Sie hat sehr unterschiedliche Arten, wie sie mit den Ketten kämpft. Sie kann sie dazu benutzen den Gegner zu fesseln, sie kann sie um ihre Hände wickeln lassen, sodass ihre Angriffe stärker werden, und noch vieles anderes. In der längeren Zeit, in der sie ihre Ketten jetzt schon hat, hat sie sehr verschiedene Anwendungsmöglichkeiten gefunden. Da sie die Ketten häufig mit chakra auflädt, sind sie sehr viel stärker, schneller und widerstandsfähiger als normale Metallketten.

  Youko: Einen besonderen Spiegel, der innen orangefarben ist, und außen sind goldene Stacheln angebracht, die aussehen wie Sonnenstrahlen. Sein Name ist Knurrendes Biest

  Ikuya: Zwei Schlagringe, Zwei Krallen

  Yukiko: Pfeil und Bogen

  Nanoha: Ein Ogquaton und ein geschärfter Bumerang

  Ayumi: Ein Ogquaton

  Mei: Pfeil und Bogen und eine Nadelschleuder

  Jiyu: Ein langer Stab, welcher ihr ungefähr bis zu den Schultern geht. Ungefähr ab der Hälfte des Stabes, wurden an der Unterseite Blatt ähnliche, geschliffene Eisen teile plaziert, so, dass zwischen denen kein Platz mehr ist. Diese sind Hauch dünn, können sich spalten und sind Messer scharf. Über diesen Plättchen sind jeweils zwei vergiftete Nadeln platziert. Diese Waffe hat sie Kattingufezā [ Kattingufezā= schneidende Feder] genannt.

  Namiko: Stock

  10
  Vertraute Geister


  Tanya- Riesiger Kurzkopfgleitbeutler

  Fear- große, schwarze Fledermaus mit einer Tasche gefüllt mit Lollipops namens Loli

  Jingoku. riesiger Igel

  Mai- Luchs namens Hibiko

  Kokoro- Schneeeule

  Chitose- Geparden

  Yukiji- große Krabbe namens Kani

  Rikahi- Pfau

  Fumihaya- Chameleon, der sich meistens in einen Samurai mit langen, feurig roten Haaren verwandelt

  Sonoe- cremefarbener Affe mit einem sehr langen Schweif und Sense, mit der er Fuuton benutzen kann

  Natsuki- weißer Wolf

  Kiyomi- Seestern namens Hiru

  Mitaru- Hai, den sie nur im Wasser benutzen kann

  Raiun- Rot-schwarz gestreifter Bienenschwarm, mit einem langen Stachel, der Betäubung an der Stelle auslöst, wo die Person getroffen wird

  Tsuzukeya- Krokodil namens Takarun, der Morgensterne an den Seiten hat und angreift, in der er sich zusammen rollt und auf den Gegner zurast

  Shiruka- weitere Käfer

  Hatari- einen Geparden namens Nagako, der Raiton benutzt und sich auch in Blitze verwandeln kann, um so noch schneller zu sein

  Yorimaro- Faultier namens Takira, dessen Haut fast undurchdringbar ist

  Muzai- riesiger Fuchs mit riesigen, spitzen Krallen, der Katon benutzen kann

  Hiyoto- zwei Meter große Ninjakatze, die auf vier und auf zwei Pfoten laufen kann, kann sprechen und kann den 6-Klingen-Schwertkampf, da sie gut in Kenjutsu ist, namens Roukku

  Zashira- Ein großer, weißer Tiger, mit dem Namen Rei, der Suiton-Jutsus benutzen kann. Er ist das Maskottchen der Familie.

  Youko- Einen weißen Wolf namens Shiro

  Marika- mehrere Affen, die einen herausragenden Geruchssinn besitzen

  Kami- Löwe

  Mei- großer Koi, den sie nur im Wasser benutzen kann

  Jiyu- einen großen, hellbraunen Adler mit silbernen Augen und gelben Schnabel namens Kazewokiru, der Fuuton benutzen kann

  Kazuki- ein kleiner, moppeliger Koalabär mit grauem Fell namens Shi (Tod). Seine Augen sind stets geschlossen, da er immer schläft. Er ist gegen so einige Sachen allergisch. Wenn er dann niest, kommt eine Druckwelle auf, welche Sachen einige Meter weiter weg befördert.

  Namiko- ein großer Bär namens Raito (Licht), welcher wie ein Pandabär aussieht. Er ist nicht wirklich schlau, doch wenn er mit seinen Pfoten auf den Boden schlägt, entsteht dort eine riesige Kuhle.

  Kurisutaru- schwarzes Pferd
  Ähnliches  Miharu- den zweischwänzigen Bijuu Matatabi

  Yugūre Inuzuka- sein Nin-Ken-Hund Tora, der einem Wolf ähnelt

  Runa- Teddybär als Puppe, mehrere Puppen

  Sonoe- den vierschwänzigen Bijuu Son Goku

  Raiun- den siebenschwänzigen Bijuu Choumei

  Reguko- eine orange-weiß gestreifte Kätzin mit dunklen, bernsteinfarbenen Augen und einem dritten Auge namens Kokome als Begleiterin.

  Chitasuke- ist ein Katzenwesen mit menschlicher und tierischer Form

  Yoka- besitzt einen antrainierten dunklen, violett grauen Adler mit blassem, gelbem Schnabel und gelben Augen, dient als Bote

  Tsuneshi- mit Kawayeto verbunden, sodass sie alles tun muss, was er ihr befiehlt

  Shiruka- einen amerikanischen Akira Inu namens Bafuri als Nin-Ken (Verstorben)

  Sasuna- Vier Puppen, Sasori, Hokori, Akahana und Ryuushi

  Souryo- den fünfschwänzigen Bijuu Kokuou

  Tenjou- Matschwesen

  Akiri- den dreischwänzigen Bijuu Isobu

  Yukiko- einen Schneetiger namens Baihu als Begleiter

  Nanoha Inuzuka- seine Nin-Ken-Hündin namens Niramy

  Ayumi Inuzuka- ihr Nin-Ken-Hund namens Bahasa

  Jiyu- große, schwarze Katze namens Sairentomun

  11
  Ränge


  Kage

  Chitasuke (Raikage)


  Jo-Nin

  Seki
  Yasuo
  Kanaye
  Chitose
  Mitaru
  Tsuneshi
  Sasuna
  Yorimaro
  Muzai
  Neya
  Hiyoto
  Subaru
  Mashiko
  (Akiri)
  Ken
  Kurisutaru


  Chu-Nin

  (Tanya)
  (Rikahi)
  Kiyomi
  (Ryuuichi)
  (Shiruka)
  Hitotsu
  Zashira
  Yanami
  Yukiko
  (Nanoha)


  Ge-Nin

  Kokoro
  Yugūre
  Noroi
  Tomoyuki
  (Reguko)
  Zaiji
  Tenjou
  (Ikuya)
  Ayumi


  Nuke-Nin

  Junko
  Rikahi
  Shiruka
  Hatari
  Kitsuno
  Souryo
  Ikuya
  Kaito


  ANBU

  Mai
  Yoka
  Yuneno
  (Kitsuno)
  Tsuji
  (Mashiko)
  Meyazu
  Kami
  Mei
  Jiyu
  Kazuki
  Namiko


  Keine Ninjaausbildung

  Tobiichi
  Fear
  Kohana
  Miharu
  Yukiji
  Runa
  Kametsuki
  Ophiuro
  Zero
  Fumihaya
  Sonoe
  (Natsuki)
  Atsuko
  Tsukura
  (Tsuzukeya)
  Kawayeto
  (Yorimaro)
  (Souryo)
  Subaru
  Akuma


  Unabhängig

  Tanya
  Kohana
  Ophiuro
  Natsuki
  Reguko
  Raiun
  Kawayeto
  Youko
  Akiri
  Nanoha


  Anderes

  Runa (Schiedsrichterin im Glücksspiel)

  Tsuzukeya (Schmiedin)

  Hatari (Informant)

  Sasuna (Samurai)

  Yorimaro (Oberster Leibwächter von Prinzessin Mitsue)

  Joushi (Unternehmer)

  Aina (Informant)

  Rizae (Schülerin)

  Yaina (Schüler)

  Yuina (Schülerin)

  Nuzua (Kleiderverkäufer)

  Kajishi (Bibliothekar)

  Marika (Freiberuflerin)


  Teams  Team 8
  Sensei: Mitaru Terumi

  Schüler: Zaiji Kitare
  Tenjou Shanno
  Ayumi Inuzuka  12
  Akatsuki- Erkennungsmerkmale


  Aufgelöst


  Kohana:
  Ring: Rechter Zeigefinger
  Bedeutung: Sei- Azurblau
  Früherer Besitzer: Deidara
  Nagellackfarbe: Blau


  Tobiichi:
  Ring: Rechter Mittelfinger
  Bedeutung: Haku- Weiß
  Früherer Besitzer: Konan
  Nagellackfarbe: Rot


  Ophiuro:
  Ring: Rechter Ringfinger
  Bedeutung: Shu- Zinnoberrot
  Früherer Besitzer: Itachi Uchiha
  Nagellackfarbe: Violett


  Kitsuno:
  Ring: Linker Ringfinger
  Bedeutung: Nan- Süden
  Früherer Besitzer: Kisame Hoshigaki
  Nagellackfarbe: Schwarz


  Kaito:
  Ring: Rechter Daumen
  Bedeutung: Rei- Null
  Früherer Besitzer: Pain/Nagato
  Nagellackfarbe: Dunkelrot

  13
  Doujutsu-Fähigkeiten


  Sharingan


  Tobiichi Uchiha
  Halb ewiges Mangekyo Sharingan
  -Teleportation
  -Kamui
  -Susano'o

  Kaito Uchiha
  Mangekyo Sharingan
  -Amaterasu
  -Tsukuyomi

  Yukiko Masa Uchiha
  Drei Tomoe
  Rinnegan

  Tobiichi
  Nicht eigenes Rinnegan
  -Sechs Pfade
  -Tendou×Materie anziehen und abstoßen und in einem Punkt sammeln, Banshou Tennin, Shinra Tensei und Chibaku Tensei, Schwerkraft manipulieren
  -Chikushoudou×zahlreiche Kuchiyose-Tiere beschwören
  -Shuradou×Körperteile in Maschinenteile verwandeln
  -Jigokudou×Höllenkönig beschwören
  -Ningendou×Seele entziehen und alle Informationen herausholen
  -Gakidou×Alle Arten von Chakra entziehen und dadurch eigenes Chakra wieder auffüllen
  -Jutsus und Elemente schneller erlernen
  -Tote wieder erwecken
  -Leichen kontrollieren und Fähigkeiten auf diese übertragen
  -Alle Dinge sehen (Zum Beispiel wenn Zeit angehalten wird, andere Welten etc.)
  -Dimensionen reisen
  -Gedou Mazou beschwören

  Kawayeto
  Eigenes Rinnegan
  -Sechs Pfade
  -Tendou×Materie anziehen und abstoßen und in einem Punkt sammeln, Banshou Tennin, Shinra Tensei und Chibaku Tensei, Schwerkraft manipulieren
  -Chikushoudou×zahlreiche Kuchiyose-Tiere beschwören
  -Shuradou×Körperteile in Maschinenteile verwandeln
  -Jigokudou×Höllenkönig beschwören
  -Ningendou×Seele entziehen und alle Informationen herausholen
  -Gakidou×Alle Arten von Chakra entziehen und dadurch eigenes Chakra wieder auffüllen
  -Jutsus und Elemente schneller erlernen
  -Tote wieder erwecken
  -Leichen kontrollieren und Fähigkeiten auf diese übertragen
  -Alle Dinge sehen (Zum Beispiel wenn Zeit angehalten wird, andere Welten etc.)
  -Dimensionen reisen
  -Gedou Mazou beschwören
  -Kagayakuyousei

  Tsuneshi
  Nicht eigenes Rinnegan
  -Sechs Pfade
  -Tendou×Materie anziehen und abstoßen und in einem Punkt sammeln, Banshou Tennin, Shinra Tensei und Chibaku Tensei, Schwerkraft manipulieren
  -Chikushoudou×zahlreiche Kuchiyose-Tiere beschwören
  -Shuradou×Körperteile in Maschinenteile verwandeln
  -Jigokudou×Höllenkönig beschwören
  -Ningendou×Seele entziehen und alle Informationen herausholen
  -Gakidou×Alle Arten von Chakra entziehen und dadurch eigenes Chakra wieder auffüllen
  -Jutsus und Elemente schneller erlernen
  -Tote wieder erwecken
  -Leichen kontrollieren und Fähigkeiten auf diese übertragen
  -Alle Dinge sehen (Zum Beispiel wenn Zeit angehalten wird, andere Welten etc.)
  -Dimensionen reisen
  -Gedou Mazou beschwören
  Yosogan

  Zero Uzumaki
  Zweite Lebens-Form
  -Chakra und Naturchakra sehen
  -mit Sen-Jutsu-Chakra gefüllte Seikatsudamas erschaffen
  -durch Berührung Chakra aufsaugen
  -Kanchi-Fähigkeiten
  Byakugan

  Tsuneshi
  -durch Gegenstände und Körper sehen
  - weit in die Ferne sehen mit Zoomeffekt
  -fast 360 Grad Rundumblick
  -Chakra, Chakrapunkte, Chakrafluss und Farbe des Chakras sehen
  Ketsuryuugan

  Subaru Chinoike
  -starke Genjutsus anwenden
  -Blutbändigen
  Jikangan

  Chitose Takara
  -Zeit für Anwender verschnellern und verlangsamen
  Shenzogan

  Kenta Yoshinori
  -Kann den zurückgelegten Weg einer Person durch DNA-Partikel sehen, wenn er einen von der gesuchten Person berührten Gegenstand ansieht
  Yomes Doujutsu

  Yukiji Tadashi
  -kann durch Wassertropfen sehr weit in die Ferne sehen
  Tatsugan

  Kametsuki Haiiro
  -die Yoryuu Barriere erschaffen
  ×
  14
  Namen in Hiragana/Katakana  Tobiichi Uchiha TO-BI-I-CHI U-CHI-HA とびいち うちは

  Junko JU-N-KO じゅんこ

  Tanya Degure TA-N-YA DE-GU-RE ターンヤ でぐれ

  Fear Zenos FI-I-RU ZE-NO-SU フィール ゼノス


  Kohana Uzumaki KO-HA-NA U-ZU-MA-KI こはな うずまき

  Mai (Kyoko) MA-I (KYO-U-KO) まい (きょうこ)

  Miharu MI-HA-RU みはる

  Kokoro Ryuuzetsu Seikatsu KO-KO-RO RYU-U-ZE-TSU SE-I-KA-TSU こころ りゅうぜつ せいかつ

  Yugūre Inuzuka YU-GU-U-RE I-NU-ZU-KA ゆぐうれ いぬずか

  Noroi Chinmoku NO-RO-I CHI-N-MO-KU のろい ちんもく

  Seki Yuuto SE-KI YU-U-TO せき ゆうと

  Yasuo Kenta YA-SU-O KE-N-TA やすお けんた

  Kanaye Hitomi KA-NA-YE HI-TO-MI カナヨ ひとみ

  Chitose Takara CHI-TO-SE TA-KA-RA ちとせ たから

  Yukiji Tadashi YU-KI-JI TA-DA-SHI ゆきじ ただし

  Runa Erimi RU-NA E-RI-MI るな えりみ

  Kametsuki Haiiro KA-ME-TSU-KI HA-I-I-RO かめつき はいいろ


  Ophiuro O-FI-U-RO オフィウロ

  Rikahi Sarutobi RI-KA-HI SA-RU-TO-BI りかひ さるとび

  Zero Uzumaki ZE-E-RO-O U-ZU-MA-KI ゼーロー うずまき

  Fumihaya Yonoson FU-MI-HA-YA YO-NO-SO-N ふみはや よのそん

  Sonoe SO-NO-E そのえ

  Tomoyuki Akane TO-MO-YU-KI A-KA-NE ともゆき あかね

  Natsuki Shiranui (Yamatoshi) NA-TSU-KI SHI-RA-NU-I (YA-MA-TO-SHI) なつき しらぬい (やまとし)

  Kiyomi Mafumi KI-YO-MI MA-FU-MI きよみ まふみ

  Mitaru Terumi MI-TA-RU TE-RU-MI-I みたる てるみい

  Raiun Kyomen (Kyomen Akeno) RA-I-U-N KYO-U-ME-N (KYO-U-ME-N A-KE-NO) らいうん きょうめん (きょうめん)

  Reguko Itou RE-GU-KO I-TO-U れぐこ いとう

  Atsuko Uryuno A-TSU-KO U-RYU-U-NO あつこ うりゅうの

  Zaiji Kitare ZA-I-JI-I KI-TA-RE ざいじい きたれ

  Tsukura Kuraisa TSU-KU-RA KU-RA-I-SA つくら くらいさ

  Tsuzukeya Futora TSU-ZU-KE-YA FU-TO-RA つずけや ふとら

  Chitasuke Hirusora (Su Makichan) CHI-TA-SU-KE HI-RU-SO-RA (SU-U MA-KI-CHA-N ちたすけ ひるそら (す まきちゃん

  Ryuuichi Kotoen RYU-U-I-CHI KO-TO-E-N りゅういち ことえん

  Yoka YO-KA (Yorumizu) よか (よるみず)

  Kawayeto (Yatoma) Senju KA-WA-I-E-TO (YA-TO-MA) SE-N-JU かわいぇと (やとま) せんじゅ

  Tsuneshi Hyuuga TSU-NE-SHI HYU-U-GA つねし ひゅうが

  Shiruka Aburame SHI-RU-KA A-BU-RA-ME しるか あぶらめ

  Yuneno Yorumizu YU-NE-NO YO-RU-MI-ZU ゆねの よるみず


  Kitsuno Kaguya KI-TSU-NO KA-GU-YA きつの かぐや

  Muzai Uzumaki-Hoozuki MU-ZA-I U-ZU-MA-KI-HO-O-ZU-KI むざい うずまき-ほおずき

  Hitotsu Makichan HI-TO-TSU MA-KI-CHA-N ひとつ まきちゃん

  Neya Surito NE-YA SU-RI-TO ねや すりと

  Souryo Itou SO-U-RYO I-TO-U そうりょ いとう

  Hiyoto Makichan HI-YO-TO MA-KI-CHA-N ひよと まきちゃん

  Tsuji Sarutobi TSU-JI SA-RU-TO-BI
  つじ さるとび

  Subaru Chinoike
  SU-BA-RU CHI-NO-I-KE すばる ちのいけ

  Mashiko Chitsuro (Uji) MA-SHI-KO CHI-TSU-RO (U-JI) ましこ ちつろ (うじ)

  Meyazu Kaiyuu
  ME-YA-ZU KA-I-YU-U めやず かいゆう

  Tenjou Shanno
  TE-N-JO-U SHA-N-NO てんじょう しゃんの

  Zashira Torarei ZA-SHI-RA TO-RA-RE-I ざしら とられい

  Joushi Shanno JO-U-SHI SHA-N-NOじょうし しゃんの

  Youko Shiranui (Nakata) YO-U-KO SHI-RA-NU-I (NA-KA-TA) ようこ しらぬい (なかた)

  Ikuya Satsumi I-KU-YA SA-TSU-MI いくや さつみ

  Aina Miraa A-I-NA MI-RA-A あいな みらあ


  Kami Namikaze KA-MI NA-MI-KA-ZE かみ なみかぜ

  Kaito Uchiha KA-I-TO U-CHI-HA かいと うちは

  Akuma (Namikaze) A-KU-MA (NA-MI-KA-ZE) あくま (なみかぜ)

  Akiri (Kawasaki) A-KI-RI (KA-WA-SA-KI) あきり かわさき

  Kenta Yoshinori KE-N-TA YO-SHI-NO-RI けんた よしのり


  Yukiko Masa Uchiha YU-KI-KO MA-SA U-CHI-HA ゆきこ まさ うちは

  Nanoha Inuzuka NA-NO-HA I-NU-ZU-KA なのは いぬずか

  Ayumi Inuzuka A-YU-MI I-NU-ZU-KA あゆみ いぬずか

  Mei (Miyuna Kitare) ME-I (MI-YU-NA KI-TA-RE) めい (みゆな きたれ)

  Jiyu (Shenmi Seikatsu) JI-YU (SHE-N-MI SE-I-KA-TSUじゆ (シェンミ せいかつ)

  Namen der Ersteller in Katakana

  Luis RU-I-SU ルイス
  Lina RI-I-NA りーな
  Laura RA-U-RA ラウラ
  Julia YU-RI-A ユリア
  Kim KI-MU キム
  Jacky JE-KKI ジョッキ

  15
  Fakten


  -Linas Charaktere kommen nie zum essen

  -Lina hat nur weibliche Charaktere, ABER sie konnte ihre Schwäche überwinden!

  -Jacky dafür aber leider noch nicht

  -Aber Luis nimmt sich ein Beispiel an Lina und hat eine weibliche Person erstellt! Hurra!

  -Bei uns im RPG haben wir immer plausible Gründe

  -Fast niemand von unseren Charakteren hat Doton oder Raiton als Hauptelement. Doton fühlt sich verraten und Raiton heult rum.

  -Fast alle Jo-Nin sind von Laura (Kommentar Laura: Whoooopsie!)

  -Es gibt mehr Charaktere ohne Ninjaausbildung als mit (gefühlt auf jeden Fall)

  -"Gehörst du auch zu diesem Selbstmordkommando?" Naaa? Bist du ein Spinnen-Mitglied? Weißt du die Antwort? Du spinnst wohl! (Haha....)

  -Lina will auf keinen Fall Chemie machen. Sie würde selbst Kohana sterben lassen, um nicht für Chemie zu üben. Das nennt man wahre Entschlossenheit!

  -Rikahi und Tsuji (und auch Hitotsu) sind die Lästerschwester (*hust* Lästerbrüder *hust*), Hitotsu und Mitaru die Verführtanten und Mai und Hitotsu im Traumboy-Suche-Club! (Warum genau ist Hitotsu überall? Hitotsu erobert die Welt!)

  -die Seite heißt jetzt offiziell Infor-Seite!

  -Lina hat unter anderem von Jacky gelernt, andere zu bedrohen! Und das tut sie sehr gerne bei Laura! (Das ist für Hitotsu!)

  -Lina VS. Laura! Wer wird den Wettstreit gewinnen? Wer wird es schaffen am Ende mehr Jonin zu haben? ( *hust* also ich denke ja Laura XD)

  -Ich, Julia, habe eine Seite mit ausgedachten Narutoclans erstellt, mit Clans vom WdrW, aber auch welche von mir ausgedachte
  https://www.testedich.de/quiz61/quiz/1566214252/Stuermende-Regenwolken-Naruto-Clans

  -Es ist offiziell! Hiyoto wird sterben! Das Schicksal möchte es so! Es hat mir ein Zeichen gegeben, ein Zeichen, dass ich nicht ignorieren kann! Jedes Mal, wenn ich versuche Hiyoto zu schreiben, kommt Hiyotot heraus! Sie wird zusammen mit ihrer Cousine sterben! Hitotsu wird von Akuma/Akiri getötet, und Hiyoto... stirbt an einem Nervenzusammenbruch!

  - Kami ist der nachgemachte Gelbe Blitz von Verratshausen 2.0!

  -Mitaur geht mit Ophiuri und Kistuno zu Funi! Jippie! Was haben wir getan...

  -Kitsuno hat irgendetwas gegen Fumihaya. Er muss ihn immer wegschlagen! Beim letzten Schlag lag es bestimmt am "A" in Fumihayas Gesicht, das für Akatsuki steht...

  16
  Krankheiten


  Junko- Süchtig nach Verzweiflung und Leiden anderer

  Tanya Degure- soziopathische Eigenschaften, Komorbidität von Minderwertigkeitskomplex und Überlegenheitskomplex

  Fear- Tourette-Syndrom, Multiple Persöhnlichkeitsstörung, Gedächtnisverlust

  Jingoku- Videospielsucht

  Runa- Sadistin

  Zaiji- Bis jetzt unbekannte, unheilbare, von Geburt an vorhandene Krankheit, vielleicht sogar mehrere

  Yoka- Sucht nach Glitzerzeug

  Ryuuichi- Sadist, Masochist

  Hatari- Gottkomplex

  Ikuya- Sadist, Masochist

  Yanami- Mina-Syndrom

  Ken- Sucht nach Zigaretten
  Verletzungen

  Hitotsu Makichan- Beschädigter rechter Arm

  Zero Uzumaki- zerstörte Nerven in den Füßen; kann ihre Füße nicht mehr spüren

  Tsuneshi Hyuuga- durch Unfall taub geworden
  Narben

  Noroi- Narbe über dem Auge

  Zero- kleine Narbe auf dem Kinn

  Fumihaya- riesiges 'A' in seinem Gesicht

  Natsuki- kleine Narbe über dem rechten Auge

  Mitaru- viele Brand- und Schnittnarben auf ihrem ganzen Körper

  Raiun- viele Narben auf seinem ganzen Körper

  Atsuko- ihre Hände und Füße sind komplett vernarbt

  Hatari- vernarbte Fußsohlen und Finger, Narbe im Gesicht, die bis zum Kinn geht

  Muzai- Narbe an der rechten Wange, die bis zu ihrem Kinn geht

  Hitotsu- viele Narben auf Händen und Füßen

  Kaito- Narbe auf der Stirn

  Yukiko- Narbe von der Lippe bis fast zum Auge


  Sonstiges


  Hatari- mehrere Tattoos von Untergrundorganisationen auf seinem Körper

  Sasuna- ist ein Puppe

  17
  Größe  Allgemein

  Neya: 1.88,4
  Seki: 1.87
  Subaru: 1.86,8
  Kawayeto: 1.86
  Nuzua: 1.85,2
  Fumihaya: 1.84
  Ken: 1.83
  Chitasuke: 1.83
  Reguko: 1.82
  Kajishi: 1.81,4(8ecur))
  Kaito: 1.80

  Joushi: 1.79,7
  Raiun: 1.79
  Tsuzukeya: 1.79
  Hitotsu: 1.78,7
  Tsuji: 1.77,6
  Yorimaro: 1.77
  Marika: 1.76,2
  Ophiuro: 1.76
  Yukiji: 1.76
  Ikuya: 1.75,3
  Ryuuichi: 1.75
  Tsuneshi: 1.75
  Kazuki: 1.75
  Namiko: 1.75
  Hiyoto: 1.74,8
  Yaina: 1.74,5
  Yugure: 1.74
  Kanaye: 1.74
  Shiruka: 1.74
  Souryo: 1.73,8
  Mashiko: 1.73,5
  Rikahi: 1.73
  Sasuna: 1.73((eolive)
  Tomoyuki: 1.72

  Yuneno: 1.72
  Nanoha: 1.71
  Aina: 1.70,3
  Muzai: 1.70,1
  Yasuo: 1.70
  Mitaru: 1.70
  Hatari: 1.70
  Tayune: 1.70
  Yoka: 1.69
  Kitsuno Kaguya: 1.68,8
  Miharu: 1.68
  Noroi: 1.68
  Jiyu: 1.68
  Tsukura: 1.68
  Sonoe: 1.67
  Yuina: 1.65,4
  Meyazu: 1.65,1
  Kiyomi: 1.65
  Kohana: 1.64
  Kokoro: 1.64
  Youko: 1.63,7
  Natsuki: 1.63
  Rizae: 1.62,7
  Mei: 1.60
  Zashira: 1.59,3
  Chitose: 1.58
  Atsuko: 1.58
  Yanami: 1.57
  Zero: 1.55
  Kurisutaru: 1.55((eunli
  Zaiji: 1.54
  Tenjou: 1.53,2
  Mai: 1.50
  Yukiko: 1.47
  Ayumi: 1.46
  Runa: 1.30  Unterstrichen: Weiblich
  Kursiv: Männlich
  Weiblich

  Tsuzukeya: 1.79
  Hitotsu: 1.78,7
  Marika: 1.76,2
  Yukiji: 1.76
  Tsuneshi: 1.75
  Hiyoto: 1.74,8
  Shiruka: 1.74
  Souryo: 1.73,8
  Sasuna: 1.73
  Yuneno: 1.72
  Muzai: 1.70,1
  Mitaru: 1.70
  Tayune: 1.70
  Yoka: 1.69
  Miharu: 1.68
  Tsukura: 1.68
  Jiyu: 1.68
  Sonoe: 1.67
  Yuina: 1.65,4
  Meyazu: 1.65,1
  Kiyomi: 1.65
  Kohana: 1.64
  Kokoro: 1.64
  Youko: 1.63,7
  Natsuki: 1.63
  Rizae: 1.62,7
  Mei: 1.60
  Zashira: 1.59,3
  Chitose: 1.58
  Atsuko: 1.58
  Yanami: 1.57
  Zero: 1.55
  Kurisutaru: 1.55
  Mai: 1.50
  Yukiko: 1.47
  Ayumi: 1.46
  Runa: 1.30  Männlich

  Neya: 1.88,4
  Seki: 1.87
  Subaru: 186,8
  Kawayeto: 1.86
  Nuzua: 1.85,2
  Fumihaya: 1.84
  Ken: 1.83
  Chitasuke: 1.83
  Reguko: 1.82
  Kajishi: 1.81,4
  Kaito: 1.80
  Joushi: 1.79,7
  Raiun: 1.79
  Tsuji: 1.77,6
  Yorimaro: 1.77
  Ophiuro: 1.76
  Ikuya: 1.75,3
  Kazuki: 1.75
  Namiko: 1.75
  Yaina: 1.74,5
  Yugure: 1.74
  Kanaye: 1.74
  Mashiko: 1.73,5
  Tomoyuki: 1.72
  Nanoha: 1.71
  Aina: 1.70,3
  Yasuo: 1.70
  Hatari: 1.70
  Kitsuno: 1.68,8
  Noroi: 1.68
  Zaiji: 1.54
  Tenjou: 1.53,2

  18
  Beziehungen  Zwillinge/Drillinge
  A X B

  Mai• X (Masaru°) X (Unbekannt°)
  Sonoe• X Miharu•
  Tsukura• X Tayune•
  Hatari° X Aina°
  Yuina X Yaina
  Kazuki° X Namiko°  Geschwister
  A x B

  (Yu°) x Noroi°
  (Tamamomo•) x Chitose•
  Tsuji° x (Rokuha•) x Rikahi° x (Yongo°)
  (Shiroi•*) x Zero•
  Fumihaya° x (Unbekannt°*)
  (Ryojin°) x Natsuki• x (Kuroi•)
  Kiyomi• x (Unbekannt°) x (Unbekannt•) x (Unbekannt•)
  Raiun° x (Neika•)
  (Zijin•) x (Jiheka•) x (Sayuto•) x Zaiji°
  (Nayuko°) x Tsuzukeya• x (Iyuno°) und (Tataro°) x (Tsujen°*) x (Rashizu•)
  Su° x Hiyoto• x (Nari•)
  Yoka• x Yuneno•
  (Hashirama°) x (Tobirama°) x (Kawarama°) x (Itama°) x Yatoma° [Kawayeto]
  (Hinata•) x (Hanabi•) x Tsuneshi•
  Aina° x Hatari° x (Emi•) x (Aki•)
  (Unbekannt) x (Unbekannt) x Souryo•
  (Unbekannt•) und (Unbekannt•) x (Unbekannt°) x (Unbekannt°) x Mashiko°
  Joushi° x Tenjou°
  (Fugaki•) x Zashira•
  Youko• x (Fuku°)
  (Tarika°) x (Tai•) x Ikuya°
  Nuzua x Marika x Kajishi x Rizae x Yuina x Yaina
  (Unbekannt•) x Akiri• x (Unbekannt•)
  Nanoha° x Ayumi•
  Mei• x (Kikaru°)
  (Unbekannt°) x Jiyu•
  Halbgeschwister
  A / B

  Sonoe•, Miharu• / Kohana•
  Akuma° / Kami°
  Tsubaki Shiro Haku• / Kurisutaru•  Stiefgeschwister
  A ÷ B

  Kohana• ÷ Tobiichi•
  Ophiuro° ÷ Kurisutaru• ÷ (Mitsuki°)
  (Choujuurou°) ÷ Mitaru•  Verliebt in:
  A > B

  Noroi° > Kokoro•
  Nano° > Mai•
  Kami° > Hitotsu•
  Kawayeto° > Tsuneshi•
  Akiri• > Akuma°  Zusammen:
  A & B

  Yoka• & (Nau°)  Ex-Verliebt
  A # B

  Kami° # Kohana•  Beste Freunde/Kindheitsfreunde:
  A ^^ B

  Kohana• ^^ Tobiichi• ^^ Ophiuro° ^^ Kitsuno°

  Mai• ^^ Hitotsu•

  Kokoro• ^^ Noroi° ^^ Yugūre°

  Seki° ^^ Yasuo° ^^ Kiyomi• ^^ Mitaru•

  Natsuki• ^^ Ryuuichi° ^^ Youko• ^^ Ikuya°

  Tsuzukeya• ^^ Joushi°

  Kawayeto° ^^ Tsuneshi• ^^ Shiruka• ^^ Yuneno•

  Tsuji° ^^ Subaru° ^^ Mashiko° ^^ Raiun° ^^ Tsukura• ^^ Tayune• ^^ Atsuko•

  Zashira• ^^ (Kurui°*)

  Akuma° ^^ Akiri•  Hassen:
  A! B (erste Person die zweite)

  Zero•! Tobiichi•
  Zero•! Kami°
  Fumihaya°! Kami°
  Kami°! Akuma°
  Akiri•! Kami°
  Kaito°! Fumihaya°
  Kurisutaru•! (Orochimaru)  Hassliebe:
  A - B (erste Person die zweite)

  Kohana• - Tobiichi•
  Tobiichi• - Kohana•
  Kohana• - Kami°
  Tsuji° - Rikahi°
  Tsukura• - Tayune•  Sonstige Beziehungen:
  A + B =

  Ophiuro° + (Orochimaru°) = aus Orochimaru geklont, Stiefvater
  Zero• + Fumihaya° = Stieftochter und Stiefvater
  Kurisutaru• + (Orochimaru°) = Stieftochter und Stiefvater
  Kurisutaru + 8guren) = aus Guren geklont
  Hitotsu• + Hiyoto• = Cousinen
  Hitotsu• + Su° = Cousine und Cousin
  Hatari°, Aina° + Mai•, Masaru°, Unbekannt° = Cousin und Cousinen
  Tsuneshi• + (Naruto°) = Schwägerin und Schwager
  Tsuneshi• + (Neji°) = Cousine und Cousin
  Tsuneshi• + (Boruto°) = Tante und Neffe
  Tsuneshi• + (Himawari•) = Tante und Nichte
  Tsuneshi• + (Hizashi°) = Nichte und Onkel
  Kawayeto° + Tsuneshi• = Meister und Sklavin
  Kanjiro° + Runa• = Meister und Sklavin
  Kohana• + Zero• + Muzai• = durch Uzumaki-Clan miteinander verwandt
  Tobiichi• + Kaito° + Yukiko• = durch Uchiha-Clan miteinander verwandt
  Jiyu• + Kokoro• = durch Seikatsu-Clan miteinander verwandt
  Shiruka• + Yugūre° + Nanoha° + Ayumi• = durch Inuzuka-Clan miteinander verwandt
  Souryo• + Reguko° = durch Itou-Clan miteinander verwandt

  Klammern: Nicht erstellter Charakter
  Ältere Geschwister immer zuerst
  •=Weiblich
  °=Männlich

  19
  Geburtstage
  Januar

  1.1 Hitotsu
  3.1 Natsuki


  Februar

  14.2 Tenjou
  17.2 Neya
  19.2 Kawayeto
  20.2 Kami
  23.2 Atsuko
  28.2 Mashiko


  März

  2.3 Muzai
  4.3 Yuina, Yaina
  15.3 Kokoro
  19.3 Yukiji
  28.3 Mei


  April

  1.4 Runa
  (bold))2.4 Zashira
  3.4 Tsuzukeya
  13.4 Ken
  17.4 Zero


  Mai

  4.5 Hiyoto
  12.5 Ayumi
  13.5 Tsuji
  14.5 Mai
  16.5 Tsuneshi
  20.5 Yugūre
  24.5 Kajishi
  29.5 Ikuya


  Juni

  5.6 Kaito
  8.6 Mitaru
  10.6 Sonoe, Miharu
  13.6 Nanoha
  15.6 Ophiuro
  29.6 Chitose


  Juli

  2.7 Meyazu
  5.7 Youko
  14.7 Tomoyuki
  17.7 Tsukura, Tayune


  August

  3.8 Su
  15.8 Jiyu
  17.8 Yasuo, Joushi
  22.8 Kanaye
  25.8 Fumihaya
  31.8 Zaiji


  September

  9.9 Reguko
  17.9 Kiyomi, Souryo
  23.9 Aina, Hatari
  27.9 Noroi


  Oktober

  3.10 Yukiko Masa
  13.10 Kitsuno
  18.10 Kurisutaru
  19.10 Shiruka


  November

  3.11 Namiko, Kazuki
  6.11 Raiun
  10.11 Ryuuichi
  14.11 Marika
  17.11 Seki
  23.11 Yoka
  30.11 Subaru


  Dezember

  1.12 Akiri
  8.12 Rikahi
  14.12 Nuzua
  14.12 Yanami
  18.12 Yuneno
  23.12 Akuma
  28.12 Rizae
  29.12 Kohana
  Sternzeichen  Wassermann: Neya, Kawayeto, Kami, Atsuko, Mashiko, Muzai, Yuina, Yaina

  Fische: Kokoro, Yukiji, Mei, Zashira, Tsuzukeya, Ken, Zero

  Widder: Hiyoto, Ayumi, Tsuji, Mai, Tsuneshi

  Stier: Yugūre, Kajishi, Ikuya, Kaito, Mitaru, Sonoe, Miharu, Nanoha, Ophiuro

  Zwillinge: Chitose, Meyazu, Youko, Tomoyuki, Tsukura, Tayune

  Krebs: Su

  Löwe: Jiyu, Yasuo, Joushi, Kanaye, Fumihaya, Zaiji, Reguko, Souryo, Kiyomi

  Jungfrau: Aina, Hatari, Noroi, Yukiko Masa, Kitsuno, Shiruka

  Waage: Namiko, Kazuki, Raiun, Ryuuichi, Marika, Seki

  Skorpion: Yoka

  Schlangenträger: Subaru, Akiri, Rikahi, Nuzua, Yanami, Yuneno

  Schütze: Akuma, Rizae, Kohana, Hitotsu, Natsuki

  Steinbock: Tenjou

  20
  Buchstaben


  (Für geschriebene Art siehe Kapitel 14)


  a
  Aina
  Akiri
  Akuma
  Atsuko
  Ayumi


  i
  Ikuya


  u


  e


  o
  Ofiuro
  ka/ga
  Kaito
  Kazuki
  Kajishi
  Kanaye
  Kami
  Kawayeto


  ki/gi
  Kitsuno
  Kiyomi


  ku/gu
  Kurisutaru


  ke/ge
  Ken


  ko/go
  Kohana
  Kokoro
  sa/za
  Zaiji
  Zashira


  shi/ji
  Shiruka
  Jiyu
  Junko
  Joushi  su/zu
  Su
  Subaru


  se/ze
  Seki
  Zeeroo


  so/zo
  Souryo
  Sonoe
  ta/da
  Tanya


  chi
  Chitose


  tsu
  Tsukura
  Tsuji
  Tsuzukeya
  Tsuneshi


  te/de
  Tenjou


  to/do
  Tobiichi
  Tomoyuki
  na
  Natsuki
  Nanoha
  Namiko


  ni


  nu
  Nuzua


  ne
  Neya


  no
  Noroi
  ha/ba/pa
  Hatari


  hi/bi/pi
  Hitotsu
  Hiyoto


  fu/bu/pu
  Fumihaya
  Fiiruu


  he/be/pe


  ho/bo/po
  ma
  Mai
  Mashiko
  Marika


  mi
  Mitaru
  Miharu


  mu
  Muzai


  me
  Mei
  Meyazu


  mo
  ya
  Yaina
  Yasuo
  Yanami


  yu
  Yuina
  Yukiko
  Yukiji
  Yugūre
  Yuneno


  yo
  Youko
  Yoka
  ra
  Raiun


  ri
  Rikahi
  Rizae
  Ryuuichi


  ru
  Runa


  re
  Reguko


  ro

  21
  Clans  Uchiha-Clan
  -Sharingan
  -starke Feuerjutsus
  -natürliche Begabung mit Ninjawaffen

  Merkmale: dunkle Haarfarbe, schwarze Augen

  Mitglieder: Tobiichi
  Kaito
  Yukiko  Degure-Clan
  -Kontrolle von Luft und Luftströmungen
  -Schweben

  Mitglieder: Tanya


  Mirā-Clan
  -Erschaffung von Spiegeln
  -perfektes Spiegelbild von sich selber oder anderen Personen erschaffen
  -Spiegelsplitter erschaffen

  Mitglieder: Mai
  Hatari
  Aina
  Yanami  Seikatsu-Clan
  -Ryuumei Tensei: eigene Lebensenergie auf andere übertragen
  -Geister sehen

  Merkmale: weiße Haare, weiß-lila Augen

  Mitglieder: Kokoro
  Jiyu  Inuzuka-Clan
  -sein eigener Nin-Ken
  -verbesserter Geruchssinn

  Merkmale: zwei rote, krallenähnliche Striche im Gesicht

  Mitglieder: Yugūre
  Nanoha
  Shiruka
  Ayumi  Kenta-Clan
  -natürliche Begabung für hinterhältige Angriffe

  Mitglieder: Yasuo


  Hitomi-Clan
  -Schattenkontrolle und -verformung
  -Aufspüren von Personen, die sich in der Nähe von Schatten befinden

  Mitglieder: Kanaye


  Takara-Clan
  -Jikangan

  Mitglieder: Chitose


  Tadashi-Clan
  -Tadashi-Doujutsu

  Mitglieder: Yukiji


  Sarutobi-Clan
  keine bekannten Fähigkeiten

  Mitglieder: Rikahi
  Tsuji  Uzumaki-Clan
  -hohe Lebenskraft
  -hohe Chakrareserven
  -natürliche Begabung für Versiegelungsjutsus
  -weibliche Mitglieder: Chakraketten

  Merkmale: rote Haare

  Mitglieder: Kohana
  Zero
  Muzai  Yukiona-Clan
  -Yosogan

  Mitglieder: Zero


  Yonoson-Clan
  keine bekannten Fähigkeiten

  Mitglieder: Fumihaya


  Akane-Clan
  -sein eigenes Muster auf dem Körper und eine individuelle Fähigkeit

  Merkmale: rote Haare

  Mitglieder: Tomoyuki


  Yamatoshi-Clan
  keine bekannten Fähigkeiten

  Mitglieder: Natsuki


  Mafumi-Clan
  -besitzen ein "Gefühl" was bestimmte Sachen angeht

  Mitglieder: Kiyomi


  Terumi-Clan
  -Youton
  -Futton

  Mitglieder: Mitaru


  Akeno-Clan
  -Aufsaugen eines individuellen Schattens, wobei der Schatten seine ursprüngliche Form weiterhin beibehält und nicht altert usw.
  -Umformung deines individuellen Schattens

  Merkmale: violette Haare mit einer honigfarbenen Strähne

  Mitglieder: Raiun


  Itou-Clan
  -herausragende Chakrakontrolle
  -hohe Widerstandskraft
  -hohe Lebenskraft
  -hohe Chakrareserven
  -unaufspürbares Chakra
  -Besitz mehrerer übernatürlicher Waffen

  Merkmale: raue Haut, reptilienhafte Augen

  Mitglieder: Reguko
  Souryo  Uryuno-Clan
  -natürliche Begabung für das Inton

  Mitglieder: Atsuko


  Kitare-Clan
  -Shakuton
  -Futton

  Mitglieder: Mei


  Kitare-Beta-Clan
  -Shakuton-Beta
  -Futton

  Mitglieder: Zaiji


  Kuraisa-Clan
  -Zwillinge: jeweils frostige Blitze und blitzendes Eis, sowie verschmelzen der beiden Zwillinge die dann Eis und Blitz als Hauptelement benutzen können

  Mitglieder: Tsukura
  Tayune  Futora-Clan
  -eigene Körpertemperatur extrem erhöhen
  -erhöhte Resistenz gegenüber Feuer

  Merkmale: schlanke, große, muskulöse Statur, blasse Haut

  Mitglieder: Tsuzukeya


  Makichan-Clan
  keine bekannten Fähigkeiten

  Merkmale: herausragende Schönheit, häufig Namen die mit Hi- beginnen

  Mitglieder: Su
  Hitotsu
  Hiyoto  Yorumizu-Clan
  -giftige, violette Blitze

  Mitglieder: Yoka
  Yuneno  Senju-Clan
  -Holzversteck
  -starkes Chakra und hohe Menge
  -starke Lebenkraft

  Merkmale: Männliche Mitglieder enden mit -ma

  Mitglieder: Kawayeto
  Kazuki
  Namiko  Hyuuga-Clan
  -Byakugan

  Merkmale: Weiße Augen

  Mitglieder: Tsuneshi


  Kaguya-Clan
  -Manipulation und Nachwachsen von Knochen

  Merkmale: zwei Punkte über den Augen

  Mitglieder: Kitsuno


  Hoozuki-Clan
  -Körper in Wasser verwandeln

  Mitglieder: Muzai


  Chinoike-Clan
  -Ketsuryuugan

  Mitglieder: Subaru


  Uji-Clan
  -herausragende Kanchi-Fähigkeiten
  -natürliche Begabung mit Ninjawaffen
  -das fünfte Kind mit einem Zwillingspaar als ältere Geschwister: Clanfähigkeiten übernehmen

  Merkmale: erhöhte Zwillingsgeburtenrate

  Mitglieder: Mashiko


  Chitsuro-Clan
  -verschiedene Wirkungen durch Klang hervorrufen

  Merkmale: kristallartige Augen, lockige Haare

  Mitglieder: /


  Kaiyuu-Clan
  -alle fünf Elemente als Hauptelemente

  Mitglieder: Meyazu


  Nakata-Clan
  -Hauptelement entsprechend des Himmelskörpers in dem die Erde momentan steht

  Mitglieder: Youko


  Namikaze-Clan
  keine bekannten Fähigkeiten

  Mitglieder: Kami
  Akuma  Yoshinori-Clan
  -Shenzogan

  Mitglieder: Ken


  Satsumi-Clan
  -spüren wenn sie in Gefahr sind, und aus welcher Richtung diese Gefahr kommt
  -verbesserte Reflexe und Reaktionsgeschwindigkeit

  Mitglieder: Ikuya  22
  Beziehungen zu den originalen Naruto Charakteren

  Enge Verwandtschaft

  Obito
  -Tobiichi (Tochter)

  Tenten
  -Junko (Tochter)

  Konan
  -Kohana (Tochter)
  -Miharu (Tochter)
  -Sonoe (Tochter)

  Nagato
  -Kohana (Tocher)

  Yahiko
  -Miharu (Tochter)
  -Sonoe (Tochter)

  Kiba
  -Yugūre (Cousin)

  Hana
  -Yugūre (Cousin)

  Orochimaru
  -Ophiuro (Sohn)

  Mei
  -Mitaru (Tochter)

  Ao
  -Mitaru (Tochter)

  Choujuuro
  -Mitaru (Stiefschwester)

  Hinata
  -Tsuneshi (Schwester)

  Hanabi
  -Tsuneshi (Schwester)

  Hiashi
  -Tsuneshi (Tochter)

  Neji
  -Tsuneshi (Cousine)

  Hizashi
  -Tsuneshi (Nichte)

  Boruto
  -Tsuneshi (Tante)

  Himawari
  -Tsuneshi (Tante)

  Naruto
  -Tsuneshi (Schwägerin)

  Kimimaro
  -Kitsuno (Sohn)

  Karin
  -Muzai (Tochter)

  Suigetsu
  -Muzai (Tochter)

Kommentarfunktion ohne das RPG / FF / Quiz

Kommentare (397)

autorenew

vor 24 Stunden flag
(Ich bin auch da und hätte auch Lust und Zeit zu RPG'n^^)
Gestern flag
(so, ich bin jetzt endlich da, und hätte zeit zu rpgn*-
vor 2 Tagen flag
(Hey hey, jemand da?^^)
vor 3 Tagen flag
(Ups sorry, ich hatte Kotones Antwort dazu geschickt, weil ich keine Lust hatte, ständig nach unten zu scrollen XD)
vor 3 Tagen flag
(tut mir leid, dass ich die letzten Tage nicht on war, aber Morgen habe ich definitiv zeit! Ist bei mir gerade etwas stressig weil klausurenphase wieder begonnen hat^^")
vor 3 Tagen flag
Kotone: Was, was, was? *sieht ihn ungläubig an* Das ist doch komplett unfair, das weißt du schon? *gibt sich aber schnell geschlagen, als sie die Frage bemerkt* Das hört sich gut an. Ein Land zu bereisen und dann nicht eins seiner Essen zu probieren ist ja komplett verschwenderisch. *schaut dann zu Boden und starrt diesen etwas länger an, bis sie dann leicht aufquiekt* Ah, was ist das denn für ein Tier? *hat, während sie geredet haben, auch schon bevor Yorimaro das Blatt eingesetzt hat, eine Sternschnuppe in den Boden gemalt, an einer Stelle, die sehr kahl ist und ohne jegliches Grün*
Also, meine Frage lautet... mh *denkt kurz nach* Warum warst du vorhin so gereizt? Ich meine, könnte natürlich auch am Charakter liegen, aber einfach so den Leibwächter für jemanden fremdes zu spielen kommt mir schon etwss voreilig vor

Yorimaro: *lache* Du sagst zu mir, dass es unfair ist, wenn ich schummele, aber selber schummelst du dan auch? Weißt du, als ich dich das erste mal gesehen habe, da dachte ich wirklich, dass du einfach nur kalt und verschlossen sein würdest, wie man es eben von einer Anführerin erwartet, aber so bist du nicht. Du verstehst auch Spaß und ich muss ehrlich sein, das Gespräch mit dir macht mir wirklich Spaß. Wirklich schade, dass wir uns bald dann wohl kaum mehr sehen können, da du bei deinem Clan bleiben musst und ich bei Kiri. Und um deine Frage zu beantworten...ich habe mein ganzes Leben auf der Straße gelebt und mein größter Wunsch war es einfach nur, ein Mitglied eines Dorfes zu sein und einen anständigen Job zu erfüllen. Ich schätze, ich war so gereizt, weil diese Leibwächter ihren Job einfach schlecht gemacht haben und offensichtlich nur nach dem Geld aus waren und es einfach als selbstverständlich betrachten, dass sie einen anständigen Job haben, mit einem Dach über dem Kopf und niemals wissen wie es ist, nur gerade so zu überleben in dem du von anderen stiehlst, die dieses Essen aber genauso wie du nötig haben. Aber lass uns nicht mehr über solche düsteren Sachen reden. Weißt du denn, wo du heute schlafen kannst? Oder wolltest du zu einem Hotel gehen? Wenn du willst kannst du bei mir schlafen.
vor 3 Tagen flag
Familie: Er lebte mit seiner Mutter Kitsu und seinem älteren Bruder Naera zusammen. Auch wenn er mit Joidansu zusammen reist, so kann er Joidansu nicht leiden, auch wenn das bei ihm fast unmöglich ist. Da Joidansu sagt, dass Norā wichtiger für ihn war als sie für Neyui kann er ihn gar nicht mögen. Er hasst es, dass Joidansu orangene Haare hat, da sein wahres Ich mit der Farbe Orange zusammenhängt und er hat den Verdacht, dass Norā genau das geplant hat.
Vergangenheit: Er wurde in ein "Dorf" geboren, das zwar theoretisch ein Teil von Kumo war, aber viele sahen es als ein eigenes, kleines, heruntergekommenes Dorf an, da es am Rande von Kumo lag und kaum in Kumogakure integriert wurde. Das Dorf war ziemlich arm und deswegen führte er ein eher bescheidenes Leben, doch das störte ihn kaum. Da viele Menschen in diesem "Dorf" lebten, konnte er oft seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen: andere Personen ärgern. Er war schon immer eine sehr schadenfreudige Person gewesen, da es ihm einfach Spaß machte, zuzusehen, wie es anderen Personen schlecht ging. Viele Personen aus dem Dorf nannten ihn ein Monster und niemand wollte auch nur irgendetwas mit ihm zutun haben, doch das störte ihn nicht, da er schon immer ein Einzelgänger war. Doch alle aus dem Dorf wurden immer kälter und gehässiger zu ihm, bis seine Mutter ihn irgendwann rauswurf, da sie ihn nicht ausstehen konnte. Sie bezeichnete ihn als Sohn des Todesgottes, als Monster und dass sie nichts mit ihm zutun haben wollte. Doch das störte ihn nicht, keine Meinung interessierte ihn. Doch dadurch machte er sich nur noch unbeliebter im Dorf. Er kam kaum noch über die Runden und musste oft über mehrere Tage hinweg hungern und sie boten ihm sogar an, ihm zu helfen, wenn er sich bessern würde, doch er war viel zu Ich-bezogen, um es überhaupt zu versuchen. Das Dorf verabscheute ihn, den Kindern wurde selbst gesagt, dass sie sofort davonlaufen sollten, wenn sie ihn sahen. Und irgendwann wurde er so schadenfreudig, so sadistisch, dass man es kaum mit heutzutage vergleichen kann. Er wurde wahrlich zu einem Monster. Und genau deswegen wunderte es ihn auch nicht, als sie ihn eines Tages überfielen. Sie schlugen und schlugen ihn, bis kaum noch Leben in ihm war und ließen ihn dann einfach sterbend in einem naheliegenden Wald zurück. Er war auch kurz davor zu sterben, doch wie durch ein Wunder heilten die Wunden schnell bei ihm und nach mehreren Wochen ging es ihm wieder gut. Nur dass er diesmal auf Rache aus war. Sie hatten ihn fast umgebracht und dafür wollte er sich rächen, auch wenn es blutig enden würde. Er bereitete sich mehrere Tage dafür vor, versuchte sich so gut es geht das Kämpfen beizubringen, in dem er Katonjutsus lernte, klaute sich so viele Vorräte wie nur möglich, um möglichst fit zu sein und klaute sich sogar ein Messer. Und dann kam der Tag. Er legte sich früh schlafen, da er am frühen Morgen loslegen wollte und schlief auch schnell ein, da er nicht aufgeregt war. Doch mitten in der Nacht wurde er von einer unglaublichen Hitze geweckt und als er die Augen aufschlug, war ein riesiges Feuer um ihn herum. Er war eingekesselt und hatte keine Ahnung, wie er entkommen sollte, doch bevor er sich einen Fluchtweg ausdenken konnte, erschien plötzlich eine Frau mit gelben Haaren in dem Feuer. Er hatte diese Frau noch niemals gesehen, doch sie blickte ihn mit so einem sanften Blick an, als würden sie sich schon ewig kennen. Er fragte, wer sie sei, und sie antwortete: "Ich bin du." Natürlich glaubte er ihr das nicht, da es keinen Sinn ergab, weswegen sie ihm das beweisen sollte. Und dann fing sie an, zu erzählen. Dass seine Lieblingsfarbe orange sei, da er es liebte, wie so eine reine Farbe wie gelb und eine so blutige Farbe wie rot orange ergeben konnte. Dass er sich oft wie eine Katze verhielt, weil er unbewusst die Verbindung zu Katzen spürte, da sie beide so unabhängig und ich-bezogen waren. Und viele weitere Dinge, Dinge die er noch nie irgendjemand anderem erzählt hatte und nach kurzer Zeit glaubte er ihr. Er fragte, warum sie so aussah, denn wenn sie er war, musste sie ja auch so aussehen wie er. Doch sie wusste es nicht und sagte, dass sein Unterbewusstsein ihr Aussehen wohl bestimmt hatte. Und als er dann gehen wollte, um seine Rache doch noch zu erfüllen, auch wenn diese Frau aufgetaucht war, sagte sie plötzlich, dass er diesen Rachegelüsten nicht hinterherjagen soll. Er spottete, dass er wahrscheinlich keine Menschen verletzen darf, doch sie lachte nur und sagte, dass sie er war und deswegen niemals soetwas sagen würde. Und dann war es, als würde sie all seine innersten Gedanken aufdecken. Denn sie erklärte, wie es wirklich war. Er war von Natur aus selbstsüchtig, eigennützig und schadenfreudig, doch dahinter verbarg sich eine Chance, zu zeigen, ob die Menschen wirklich gut waren. Dadurch dass er immer gemein war und alle anderen wie Dreck behandelte, mussten die Person nur zu ihm kommen und ihm trotz seines Charakters bedenkenlos helfen, dann hätte sich sein Lebensziel erfüllt, herauszufinden, ob die Menschheit gut war. Er hatte es nie bemerkt, dass es sein Lebensziel war, doch als sie es aussprach, wusste er, dass sie recht hatte. Wenn die Menachen ihm trotz allem helfen würde, würde er den Glauben an die Menschen nicht verlieren, den er durch seine verzweifelte Lage im Dorf langsam und unbewusst verloren hatte. Doch die Menschen in dem Dorf waren nicht nett, sie wurden immer wütender, gehässiger und grausamer zu ihm, auch wenn seine Schadenfreude und seine Streiche zu Anfang nicht schlimm waren. Es waren nur leichte, komplett harmlose Streiche, doch die Menschen mochten ihn deswegen nicht. Und als Reaktion darauf wurde er noch selbstsüchtiger, noch schadenfreudiger, da auch sie kälter zu ihm wurden. Es wurde jedesmal immer schlimmer und schlimmer, erst bei ihnen, dann bei ihm. Und er hasste es, da es eigentlich nur wirklich harmlos angefangen hatte, doch die Menschen es sich selbst zuzuschreiben hatten, dass sie so waren. Und die gelbhaarige Frau erklärte ihm das alles, als hätte sie ihn komplett durchschaut, als wäre sie wirklich er und würde all seine dunkelsten Gedanken kennen, weil sie ein und dieselbe Person waren. Die Frau, die sich selbst Yui nannte, nach Neyui, sagte ihm, dass die Personen es nicht wert wären und weil sie er war glaubte er ihr das sofort und seine Rachegedanken waren wie weggefegt. Seit dem Tag meditierte er oft und konnte so Yui treffen. Jedes mal nach dem meditieren wachte er auf und Feuer war um ihn und er konnte mit Yui reden. Er lernte schnell, dass das Feuer immer da sein musste, da das sein Hauptelement war, und er liebte es mit Yui zu reden. Er und Yui sprachen oft über ihn und er merkte erst, wie unbekannt er ihm selber war. Er kannte sich kaum. Doch Yui half ihm, sich selber langsam zu verstehen. Er lernte jeder seiner Charaktereigenschaften besser zu verstehen und irgendwann war es für ihn undenkbar, dass Yui kein Teil von ihm war, da er dadurch sich selbst kennenlernen konnte. Wie Yui es immer beschrieb: zusammen formten sie die Farbe orange. Seine eher düsteren Charaktereigenschaften, wie zum Beispiel seine Selbstsucht, seine Schadenfreude, dass er immer gerne alleine war, und seine eher helleren Charaktereigenschaften, dass er immer fröhlich war, allen Leuten immer half, bevor er etwas von ihnen verlangte, war die Farbe gelb. Und am Ende, wenn er alles über sich herausgefunden hatte, würde er komplett ausgefüllt sein mit seiner Lieblingsfarbe Orange. Er erkannte, dass es Schicksal gewesen war, dass Orange seine Lieblingsfarbe sein würde und dass Yui gelbe Haare hatte, da sie auch ein Teil seiner gelben Farbe war, die irgendwann zu orange übergehen würde. Und mit der Zeit, die er mit seiner Besseren Hälfte, Yui, verbrachte, wurde er immer ruhiger, da er erkannte, wie er wirklich war. Er brauchte keinen, der ihm Aufmerksamkeit gab, er war immer noch ein Einzelgänger, aber wie man zu ihm ist, so ist er auch zurück. Dadurch dass Yui ihm zeigte wie er wirklich war, da sie er war, legte er diese Charaktereigenschaft langsam ab. Denn er brauchte niemanden in der Welt, außer sich selbst. Er wurde noch viel ich-bezogener und ruhiger, da er mit sich selbst reden konnte. Da sie ruhig mit ihm redete, spiegelte sich das auch wieder und er wurde auch ruhiger und da alle anderen Meinungen an ihm abprallten, zählte nur noch seine Meinung und damit auch die Ruhe, die Yui ausstrahlte.
Mehrere Monate traf er sich so mit sich - mit Yui - und sprach sich aus. Doch irgendwann stimmte etwas nicht mehr. Yui kam, doch es gab kein Feuer und sie blutete stark, ihr Gesicht war leichenblass und schmerzverzerrt. Und da erzählte sie ihm alles. Dass sie eigentlich ein normaler Mensch war und Norā hieß. Doch vor all der Zeit traf sie ausversehen auf das Dorf und traf dort ihn. Da sie nicht verstehen konnte, wie er so sein konnte, beobachtete sie ihn mehrere Wochen, was zwar schon fast an Stalken grenzte, doch dadurch fand sie Unmengen an Informationen über ihn heraus und wollte ihm unbedingt helfen. Aber sie erkannte, dass er niemals auf andere hören würde, sondern nur auf sich selbst, da er so selbst-zentriert war. Also gab sie sich als ein Teil von ihm aus und versuchte so ihm zu helfen. Kurz bevor sie starb, sagte sie, dass es ihr größter Wunsch gewesen war, dass er und eine andere Person namens Joidansu zusammen genauso schöne Dinge erleben könnte, wie sie mit ihnen. Und dann ging sie und er wusste, dass sie irgendwo gestorben war. Aber das war nicht schlimm für ihn. Zu der Zeit war er schon komplett mit der Farbe Orange ausgefüllt, es gab keinen einzigen Fleck mehr, der gelb oder rot war. Und auch wenn er jetzt wusste, dass sie ein normaler Mensch war und dies auch akzeptierte, so würde sie trotzdem für immer ein Teil von ihm sein und er von ihr, da das Orange sich bereits gefestigt hatte und nicht mehr zerstört werden kann. Für ihn gab es zwischen ihm und ihr kaum noch Unterschiede, da er wusste, dass er sie auch sehr stark geprägt hatte. Er war sie und sie war er.
Ängste: Er hat nicht wirklich vor irgendetwas Angst und392
vor 3 Tagen flag
(Hey hey^^ hier ist noch ein Charakter von mir und Morgen oder Übermorgen kommt noch einer)

Name: Neyui Nijiiro
Alter: 26 Jahre alt, Geburtstag hat er am 3.5
Geschlecht: Männlich
Clan: Nijiiro-Clan
Dorf: Kumogakure
*Rang: Hat keinen Ninjarang, ist auf Reisen

Aussehen
-Körperstruktur: Er ist eine sehr schlanke Person mit kaum Muskeln und einem eher zierlichen Körperbau. Seine Arme und Beine sind ebenfalls sehr dünn, genauso wie seine Finger, die dazu aber noch lang und schlank sind. Er hat einen sehr schmalen, aber eleganten Körper und viele halten ihn zuerst für ein Mädchen, aber das stört ihn nicht.
-Haare: Er hat sehr lange Haare, die über seinen ganzen Rücken fallen. Sie sind glatt, orchideenpink und von Natur aus gesund, auch wenn er kaum etwas für sie tut. Seine zwei vorderen, dicken Strähnen sind nach vorne geschwungen und dann besitzt er noch zwei kurze Strähnen, die neben seinem Hals liegen, leicht zum Hals geneigt sind und nur bis zu seinem Schlüsselbein lang sind. Er hat einen Mittelscheitel.
-Gesicht: Er besitzt große, blauviolette, lavendelfarbene Augen und ein sehr kindliches Gesicht, das zu seinem mädchenhaften Körperbau passt und dieses ergänzt. Seine Haut ist etwas blasser als normal, aber das fällt nicht so sehr auf.
-Kleidung: Er trägt einen orangenen, dünnen Pullover und ebenfalls dünne, schwarze Handschuhe, die beim Ringfinger unter dem Fingernagel aufhören, beim Zeigefinger und Ringfinger dann weiter unten und beim Daumen und dem kleinen Finger sind sie fast komplett fingerlos. Der orangene Pullover endet etwas nach dem Handgelenk. Auf seinem Pullover trägt er außerdem eine dunkelgraue Reißverschlussjacke, die er aber immer zur Hälfte offen lässt, sodass er sie immer runter tut und nie auf seinen Schultern trägt, sondern immer an den Seiten herunterhängen lässt. Wenn er aber auf Missionen geht, dann zieht er die Jacke immer an und man sieht dann, dass der orangene Pullover und die Handschuhe zusammen gehören. Ungefähr nach dem Ellbogen geht die Farbe orange zu schwarz über, nur bei seinem Handgelenk geht es kurz wieder zu orange über. Unten trägt er eine schwarze, etwas lockere Ninjahose und wie bei einer Kette hat er ein linkes Tuch links bei der Hüfte hängen und beim rechten Oberschenkel zwei dunkelblaue Tücher überkreuzt hängen. Seine Ninjaschuhe sind anders als gewohnt dunkelrot und das Kumo-Stirnband hat er an seiner rechten Seite festgebunden, gegenüber vom weißen Tuch. Dieses Stirnband ist aber gar nicht seins, sondern hat dies netterweise von einem Chunin bekommen, dem er dabei geholfen hat, seine Katze wiederzufinden.
-Merkmale: Seine auffälligen pinken Haare, aber auch ein paar Narben, die er bekommen hat, als er einmal fast gestorben ist. Diese sieht man aber nicht.

Charakter: Zu aller erst ist er immer eine nette Person. Egal wen er vor sich hat, sei es nun ein normaler Ninja, ein Nukenin oder der Daimyou, er ist zu jedem immer nett, freundlich und zuvorkommend. Egal ob es die Person will oder nicht, er hilft ihnen immer und strengt sich immer besonders dolle an, jeden Wunsch der Person von den Lippen zu lesen und ihr so gut es möglich ist zu helfen. Und dann kommt der Preis. Man kann ihn sehr gut mit dem Satz: "Die nettesten sind immer die fiesesten" beschreiben, denn wenn er meint, dass er alles für die Person tut, ob sie es will oder nicht, ist es wortwörtlich gemeint. Er tut etwas für die Person und auch wenn sie es gar nicht wollte, steht die Person bei ihm dann automatisch in der Schuld. Dann nimmt er sich gerne die Freiheiten, Dinge von der Person zu klauen oder irgendwelche Sachen heimlich mit dem Geld der Person zu kaufen. Er kann da ziemlich vielfältig werden. Er ist eine Person, die sehr Ich-bezogen und sehr selbstsüchtig ist. Die Welt scheint sich nur um ihn zu drehen und das zeigt er auch mal gerne. Er ist egoistisch und immer nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Es zeichnet ihn aus, eine der schadenfreudigsten Personen der Welt zu sein. Er liebt es so sehr, wenn andere schlimme Dinge durchmachen muss, er dafür aber ein Leben in Saus und Braus führen kann. Man hört ihn total oft schadenfreudig lachen und manchmal grenzt seine Schadenfreude schon an Grausamkeit und Skrupellosigkeit. Denn sollte jemand in Gefahr sein, würde er niemals zu der Person gehen und ihr helfen, dafür ist er viel zu ich-zentriert. Er ist eine sehr freche, respektlose, sarkastische und öfter auch sehr zynische Person, die es auch liebt andere zu provozieren. Aber auch wenn es oft so scheint, ist er keine arrogante Person, da er eher eine sehr selbstbewusste Aura hat, da er gar nicht sagen muss, wie sehr er sich selber liebt und wie toll er ist, er weiß es auch so. Da ihn die Meinung von anderen kein bisschen interessiert, prallen nicht nur Beleidigungen an ihm ab, sondern genauso Komplimente. Wenn jemand ihm ein Kompliment macht, beachtet er es gar nicht, da ihm nur Komplimente wichtig sind, die er selbst von sich denkt. Er ist außerdem eine Person, die sehr fröhlich ist und man kann ihn wirklich mit dauerfröhlich beschreiben. Es gibt nichts auf dieser Welt, das ihn dazu veranlassen kann, seine gute Laune zu verlieren, selbst nicht wenn Personen sterben, weswegen viele ihn wegen dieser Eigenschaft zusätzlich noch als grausam bezeichnen. Er liebt es vor allem, andere mit seiner Art und mit Provokationen zur Weißglut zu treiben und dann selbst fröhlich und ausgeglichen zu bleiben. Mit enthusiastisch kann man ihn auch wirklich gut beschreiben, da er sich bei jeder kleinen Aktivität immer total darüber freut, egal was für eine kleine oder nervige Aufgabe er machen muss, da er optimistisch ist und in jeder Sache immer das gute sieht, auch wenn das viele immer als Zynismus interpretieren. Er ist ein kompletter Einzelgänger und würde niemals irgendetwas mit anderen machen, nur wenn er wegen irgendwelchen Werten von ihm machen muss, aber er braucht in seinem Leben keine anderen, außer sich selbst und zu denen, die denken, dass er doch Hilfe braucht, ist er immer besonders fies. Er fühlt sich am aller wohlsten, wenn er alleine ist und wurde auch noch nie in seinem ganzen Leben einsam. Ohne einen bestimmten Grund zu haben, verhält er sich oftmals wie eine Katze oder eine Großkatze. Zum Beispiel zischt oder knurrt er bei Joidansu oft -der einzigen Person auf Erden, die es schafft, ihn aufzuregen -, wäscht sein Gesicht in dem er Wasser in seine Handfläche tut und diese Hand wie eine Katze über seinen Kopf streicht. Er weiß nicht wieso er das tut, aber er sagt immer, dass er eben genau wie eine Katze ist: ein unabhängiger Einzelgänger.
Fähigkeiten/Kekkei Genkai: Er kommt aus dem Nijiiro-Clan und hat deswegen auch seine Fähigkeiten. Seine beiden Tiere, mit denen er sich verbinden kann, sind ein Aal und eine Schlange. Sein Aal ist dabei ein Zitteraal namens Hoshiji, der Eletrizität erzeugen kann, und seine Schlange ist eine Gemeine Sandrasselotter namens Toru, die zwar nicht so lang ist, aber ihr Gift ist hochgiftig und kann schnell zur Ohnmacht führen. Sie ist sehr schnell, weswegen sie öfter hintereinander angreifen kann und besitzt sehr lange Giftzähne. Durch seine Schuppen kann er ein Rasseln hervorrufen, was kaum eine andere Schlange tun kann. Seine beiden Tiere sind männlich und begleiten ihn immer, wobei der Aal immer in einer Wasserblase umherschwimmt. Dadurch hat er auch die für den Nijiiro-Clan typische Chakrahaut, einen Schutzschild, den er wegen seiner Verbeinung zu seinen Tieren besitzt. Da der Zitteraal kein Chakra für seinen Elektrostoß benutzt, kann er diesen immer einsetzen.
Waffen: Er hat neben seinen Tieren noch eine Sichel, die er immer zusammen mit seinen Tieren benutzt. Meistens hat aber nicht er die Waffe, sondern schwimmt sie in der Wasserblase seines Aals.
Vertrauter Geist: Er besitzt keinen vertrauten Geist, da er schon seine Tiere hat, aber auf den Schuppen von Toru ist eine Versiegelung niedergeschrieben worden, durch die er eine weitere Sichel beschwören kann.
Elemente: Hauptelement: Katon, Nebenelemente: Fuuton, Raiton
vor 5 Tagen flag
(Die Phyik Klassenarbeit hat den Tag blöd gemacht -.- Ich will kein Phyik mehr, ich will einfach nicht. Egal, wie sehr ich mich bemphe, ich bekomme dort nie gute Noten -.-
Und dein Tag?)
vor 5 Tagen flag
( Hey. Wie geht es euch? Wie war euer Tag?)
vor 5 Tagen flag
(Ja ok, ihr könnt mir die Steckis auch auf WhatsApp schicken)

Kotone: Was, was, was? *sieht ihn ungläubig an* Das ist doch komplett unfair, das weißt du schon? *gibt sich aber schnell geschlagen, als sie die Frage bemerkt* Das hört sich gut an. Ein Land zu bereisen und dann nicht eins seiner Essen zu probieren ist ja komplett verschwenderisch. *schaut dann zu Boden und starrt diesen etwas länger an, bis sie dann leicht aufquiekt* Ah, was ist das denn für ein Tier? *hat, während sie geredet haben, auch schon bevor Yorimaro das Blatt eingesetzt hat, eine Sternschnuppe in den Boden gemalt, an einer Stelle, die sehr kahl ist und ohne jegliches Grün*
Also, meine Frage lautet... mh *denkt kurz nach* Warum warst du vorhin so gereizt? Ich meine, könnte natürlich auch am Charakter liegen, aber einfach so den Leibwächter für jemanden fremdes zu spielen kommt mir schon etwss voreilig vor
vor 6 Tagen flag
(@Lina geht WhatsApp nicht auch? T-T

@Drachi ja okay, habe ich mir schon irgendwie gedacht, aber wenn plötzlich so viele Namen auf dich eindonnern kann ich das verstehen XD aber keine Sorge, ich bin auch komplett vergesslich XD)

Yorimaro: >>Wenn das so weiter geht, können wir noch einen Mitsue-Fanclub gründen.<< [lache, suche dann mit meinen Augen den Himmel nach einer Sternschnuppe ab, aber es kommt lange keine, an mir fliegt ein Blatt vorbei und als ich bemerke, dass es aussieht wie eine Sternschnuppe, schnappe ich es mir schnell, grinse breit] >>Das ist dann wohl die nächste Sternschnuppe. Meine nächste Frage wird sein...hmmm...hättest du vielleicht mal Lust mit mir Morgen zusammen essen zu gehen? Ich bestelle dir jedes kirigakurische Gericht, das es gibt, wenn du willst.<< [sehe sie leicht erwartungsvoll an]
vor 6 Tagen flag
(Können mir mal alle ihre Steckis, die ich noch nicht eingetragen habe, auf mein Profil schicken?)
vor 6 Tagen flag
( Naja, ich schau auch ständig in der Liste nach, aber wenn du mir sagen würdest, ich soll ohne nachgucken euch bei den Namen nennen, kannst du das vergessen. Ich habe den Profilnamen nicht umsonst. ^^''

Ich werde mich beeilen, sie fertig zu machen, damit wir RpGn können. :3 )
vor 6 Tagen flag
Name: Katashi Yousei
Alter: 12 Jahre alt, Geburtstag hat er am 23.8
Geschlecht: Männlich
Clan: Yousei-Clan, der einem ein bestimmtes, starkes Chakra gibt, dessen Chakra unauffindbar und sehr stark ist, da sie meistens auch viel Chakra besitzen.
Dorf: Konohagakure
*Rang: Gerade Ge-Nin geworden

Aussehen
-Körperstruktur: Er ist auf jeden Fall eher der schlanke Typ, der kaum Muskeln besitzt und auch wenn er nicht so stark ist, so ist er doch agil und flink. Er ist eher kleiner, 1.45 m groß, aber sein Körper ist athletisch und er hat lange, kräftige Beine und Arme mit denen er viele akrobatische Bewegungen machen kann.
-Haare: Seine Haare sind dunkelbraun-rot und sehr zerzaust und durcheinander, sodass sie immer abstehen, egal was er macht. Vorne hat er einen schiefen Pony, der von links nach rechts länger wird, aber der Pony ist nicht gleichmäßig, er sieht nämlich so aus, als wären viele Teile zu einem Pony zusammengefügt. Seine Haare sind gepflegt und gesund, auch wenn er sich eigentlich nicht so sehr um sein Aussehen kümmert.
-Gesicht: Er hat ein eher kindliches Gesicht, das zwar nicht übermäßig dick ist, aber schon etwas. Wenn man genauer hinsieht, bemerkt man, dass er Sommersprossen besitzt. Seine Augen sind silbern, leicht gräulich und um die Pupille hat er einen gelben Sonnenblumenkranz. Seine Augen sind blass und vor allem das gelbe sieht man nur leicht.
-Kleidung: Er trägt eine Art Kimono aus einem festen, weißen Stoff mit sehr langen, weiten Ärmeln, wodurch man seine Hände nur sehr selten sieht. Der Kimono geht bis zu seinen Knien und hat rechts und links zwei Schlitze, damit er sich besser bewegen kann, da es um sie Taille nicht mehr weit, sondern eher enger ist. Darunter trägt er eine dunkelgraue Hose, die aus einem Stoff gemacht wurde, der scheinbar vielfach um seine Beine herum gelegt wurde, sodass es aussieht wie eine Hose und enganliegend ist. Seine schwarzen Ninjaschuhe sind lang und gehen ungefähr bis zur Mitte der Wade, an den Seiten gehen sie aber höher und sind dort wie ein Dreieck nach oben geformt. Bei seinem Kimono hat er einen großen Dreieckigen Ausschnitt, der bei der Mitte seiner Schultern anfängt und unter seinem Bauchnabel ungefähr aufhört und mit einem eingearbeiteten dunkelgrünen Netzstoff verdeckt wird. Direkt unter der Spitze des Dreiecks ist das Zeichen des Yousei-Clans, ein Kreis mit einem schwarzen Kreisel in der Mitte, der an ein Schwarzes Loch erinnert und noch kleine Kreise drum herum. Man erkennt es nicht sofort, aber das Zeichen ist der vordere Teil eines weißen Obis, der um seine Hüfte geschwungen ist und an dem noch viele kleine Yousei-Zeichen an schwarzen Perlenketten hängen.
-Merkmale: Sein Gravitationsversteck auf seiner rechten Hand.

Charakter: Er ist eine gutmütige, freundliche und sanfte Person, die die meisten Personen mögen. Er ist sehr fürsorglich und gar nicht eigennützig, sondern denkt meistens nur an andere. Er liebt es anderen zu helfen und sie dann lächeln zu sehen, auch wenn er es gar nicht mag, andere zu enttäuschen oder in unangenehme Situationen zu kommen, die seine Schuld sind. Er ist unschuldig und emotional, sodass er sofort immer mitfühlen muss und manchmal auch etwas unsicher, vor allem wenn andere Personen anders reagieren als er denkt. Dann kann er schonmal erstarren, da er keine Ahnung hat, wie er dann reagieren soll. Er ist eine Person, die sich viel zu viele Sorgen macht und lieber Aktion zeigt anstatt zu reden, da er mit Worten nicht so gut umgehen kann und sich durch Taten viel besser wiedergeben kann. Da er sich durch Taten identifiziert und auch immer daran festhält, dass er sich nur damit richtig ausdrücken kann, weil er nicht gut mit Worten umgehen kann, macht er oft mutige, spontane Dinge, ohne richtig darauf zu achten. Da er so erzogen wurde, immer auf seine Eltern zu hören, hat er diese Eigenschaft total übernommen, sodass er meistens mit dem Trend oder einfach nur mitgeht, ohne vorher zu hinterfragen, was er da eigentlich wirklich gerade tut, auch wenn das Folgen für andere haben sollte. Er hat aber auch noch eine andere Seite, die ihn seine Eltern beigebracht haben. Dann wird er fast schon gefühlslos, hat einen unleserlichen Blick, aus dem man so gut wie keine Emotionen entnehmen kann, ist viel ernster, beherrschter und generell einfach mehr wie man sich einen Ninja vorstellt, der jederzeit bereit ist für sein Dorf zu sterben und dem Gegner dabei keine Informationen geben möchte. Dann ist er auch viel ruhiger und redet nicht mehr so viel, seine Unsicherheit ist dann hinten angestellt und er ist viel direkter, sodass viele es als fies empfinden, da er andere dann kritisiert, wenn sie Fehler machen und nur die Mission im Kopf hat. Sein Charakterwechsel kommt aber nur bei sehr wichtigen Missionen, in denen es um Leben und Tod geht, wenn er bei einem Meeting seiner Eltern ist oder wenn er mit ihnen Zuhause spricht. Viele denken, dass seine Eltern ihn gezwungen haben, so zu werden, damit er der perfekte Sohn ist, aber das stimmt nicht. Er war es der es vorgeschlagen hat, dass sie ihm beibringen, wie man so wenig Emotionen wie möglich zeigt, um den höchsten Erfolg bei wichtigen Missionen zu ergattern. Er wird so gut wie nie wütend, aber er kann es nicht leiden, wenn Personen das denken und dann kann er schon mal gereizt reagieren.
Fähigkeiten/Kekkei Genkai: Er besitzt das Gravitationsversteck, das sich als Zeichen auf seiner rechten Hand manifestiert. Bei seiner rechten Hand hat er dann ein eigenes kleines Gravitationsfeld, wodurch er Dinge einfach über seiner Hand schweben lassen kann, sie durch einen Gravitationsschub irgendwohin verschießen kann oder sich zum Beispiel durch Gravitation irgendwo abstoßen kann. Doch auch wenn es als Gravitationsversteck betitelt wird, ist die eigentliche Fähigkeit des Yousei-Clans, dass das Chakra der Mitglieder ein eigenes kleines Gravitationsfeld besitzen. Wenn sie die Gravitation ihres Körper zum Beispiel senken, werden sie von der starken Gravitation der Erde sofort mitgerissen und sie werden zur Erde gedrückt. Dies benutzen Die Mitglieder zum Beispiel um ihre Angriffe stärker zu machen oder schnell von der Luft zum Boden fallen. Da ihr Chakra magnetisch ist, bekommen auch ihre Jutsus ein eigenes Gravitationsfeld, wodurch sie zum Beispiel Attacken des Gegners einfach mit ihren Jutsus abhalten können, da die Jutsus, ohne dich zu treffen, wegen der Gravitation direkt zu deinem Jutsu gehen würden. Das Gravitationsversteck wird dadurch erschaffen, wenn über mehrere Monate hinweg genug Chakra in einem Punkt gesammelt wird. Die meisten Mitglieder machen es bei ihren Handflächen, da es dort am effektivsten ist, aber man kann es überall manifestieren. Im späteren Verlauf des Lebens manifestieren sich die Mitglieder auch in ihrer anderen Handfläche das Gravitationsversteck. Da es schwer ist, mit zwei Gravitationsverstecken gleichzeitig umzugehen, machen es die meisten Mitglieder eher später.
Waffen: Außer den normalen Waffen besitzt er keine anderen.
Vertrauter Geist: Das Jutsu hat er noch nicht gelernt, würde er aber gerne.
Elemente: Katon, andere Elemente hat er noch nicht gelernt

Familie: Seine Mutter Hayaka und sein Vater Kayan. Er hat außerdem noch eine ältere Schwester namens Furume.
Vergangenheit: Er hatte eine sehr wohlbehütete Familie. Da seine Eltern sehr reich und auf Export verschiedener Dinge fokussiert sind, hat er immer alles bekommen, was er sich gewünscht hat. Seine Eltern waren immer sehr freundlich zu ihm und mit seiner Schwester konnte er immer über alles reden. Ein besseres Leben konnte man sich kaum vorstellen. Sein Vater war der beste Freund von Ibiki, weswegen er sich vieles von ihm abschaute. Er brachte ihm und seiner Schwester immer bei, eisig, eisenhart und emotionslos zu sein und zu handeln und viele würden sich vielleicht dagegen wehren, doch ihn störte das nie besonders. Sein Vater sagte, dass Ibiki ihm beigebracht hatte, dass man mit so einer Einstellung am aller besten ein erfolgreicher Ninja werden kann, wenn man seine Missionen immer gewissenhaft und verantwortungsbewusst erfüllt und da das immer Katashis großer Traum war, nahm er immer gerne beim Training teil. Davon abgesehen hatte er aber eine recht normale Vergangenheit.
Ängste: Er hat eigentlich vor kaum etwas Angst, da er eher der furchtlose Typ ist und sich von vielen Dingen nicht beeindrucken lässt. Aber seine größte Angst wäre wohl, dass er bei einer Mission unglaublich versagen würde. Das wäre wirklich schrecklich für ihn.
Ziel: Sein Ziel ist es, das beste aus sich herauszubringen, wie es nur geht, sodass er irgendwann sagen kann, dass er kaum stärker werden kann, da er schon so unglaublich stark geworden ist.
Stärken: Angriffe können ihn nur schwer treffen, da er es mit seinem Gravitationsversteck leicht blockieren kann, in dem er es zum Beispiel abfängt, und kann gut mit Worten umgehen und ist auch recht schlau, auch wenn man ihm das nicht immer ansieht. Er ist wissbegierig, weswegen er oft lernt und deswegen schon Wissen von Chunin hat, hat ein gutes Gedächtnis und lernt sehr schnell.
Schwächen: Er hat kaum Verteidigung und kann dadurch durch Taijutsu leicht besiegt werden. Auch hat er kaum Angriff und ist weder in Taijutsu noch Genjutsu wirklich gut und auch nicht der aller schnellste.
vor 6 Tagen flag
Familie: Ihre Mutter Hikako starb bei einem A-Rang-Auftrag, wodurch ihr Vater Tsuha sich entschloss, zurück nach Kumo, wo eigentlich der Nijiiro-Clan lebt, zurückzukehren. Er wollte Misaka eigentlich mitnehmen, er entschied sich dann aber dagegen, da sie kurz davor war, Ge-Nin zu werden, was sie ihrem Vater insgeheim nicht verzeiht.
Vergangenheit: Sie wurde in ihrer Zeit in der Ninjaschule und auch vor dieser Zeit sehr stark geärgert und gemobbt. Zuerst war es nur wegen ihren Augen und ihren Haaren, da sie sich damals kaum um ihre Haare gekümmert hat und sie einen hässlichen Bob trug, der ihr nicht wirklich stand. Doch dann nahm sie eines Tages ihren Tiger und ihren Oktopus mit zur Schule und zeigte den anderen ihre Fähigkeit. Sie hatte gehofft, dass es die anderen beeindrucken würde, damit sie sie nicht mehr ärgern, doch da fing das Mobben erst richtig an, da alle ihre Fähigkeiten und vor allem ihren Oktopus so eklig fanden. Das Mobbing wurde daraufhin so stark, dass sie die Schule für ein Jahr abbrach und bei den neusten Kindern dann in die Klasse ging. Aber ihre Mobber erzählten ihnen von ihr und stifteten sie dazu an, sie auch zu ärgern. Sie spielten ihr oft grausame Streiche und mehr als fünfmal wurde sie fast ertränkt. Doch eines Tages sollten sie eine Aufgabe in der Ninjakademie lösen, doch sie konnte sich nicht darauf konzentrieren, da sie Angst hatte, dass gleich wieder irgendetwas schlimmes zu ihr sagt, da es einer der schlimmsten Tage gewesen war. Doch plötzlich fragte sie irgendwer, ob sie Probleme mit der Aufgabe hätte und die Person ihr helfen soll. Sie erkannte, dass es Kun Azumi gewesen war, ein Streber, der sich aus dem Mobbing heraushielt. Sie konnte die Aufgabe zwar selbst lösen, doch sie war zu geschockt deswegen und sagte einfach Ja. Er erklärte ihr ruhig die Aufgabe, ohne auf die hasserfüllten Blicke zu achten, die sie ihm alle zuwarfen. Das war der Moment in welchem sie sich in ihn verliebte. Er wurde zwar danach nicht geärgert, sie dafür aber umso mehr, da viele Mädchen auf ihn standen. Dies ging die ganzen Jahre der Ninjaakademie so und da sie damals so gedemütigt wurde, weil ihr Oktopus so "eklig" ist, nahm sie niemals wieder ihre Tiere irgendwohin mit, was sie auch heutzutage immer noch nicht tut. Sie versiegelt ihre Tiere immer in einer Schriftrolle, auch wenn das ihre Kräfte schwächt. Ihr Vater war nach dem Tod ihrer Mutter sehr angeschlagen, da er sie wirklich geliebt hat, und irgendwie ist er in der Zeit stecken geblieben, weswegen er zu Kumo zurückkehren wollte, da er dachte, dass es die Zeit von vor fünfzehn Jahren war, wo sie noch gelebt hat. Er wollte nach Kumo reisen, um seine Frau wieder zu sehen und Misaka fragte, ob sie auch mitkommen durfte, doch da sie vor fünfzehn Jahren noch nicht geboren war, fühlte er sich nicht für sie verantwortlich, da er da noch keine Tochter hatte, und sagte, dass sie in Konoha bleiben und ihn in Ruhe lassen sollte. Danach ging er und sie fühlte sich einsamer als jemals zuvor. Sie war dann aber sehr froh, als Kun in ihr Team kam, aber wen.i.ge.r erfreut, als Katashi ihr Teammitglied wurde, da er ein Mobber von ihr ist, auch wenn er sie nie so stark gehänselt hat wie ein paar andere. Auch heute noch wird sie öfters gemobbt, da sie sich nie getraut hat, sich durchzusetzen. Sie hat sich aber versprochen, nicht mehr tatenlos rumzuheulen, sondern stärker zu werden.
Ängste: Sie hat Angst vor ungefähr 80% ihrer ehemaligen Klassenmitglieder. Sie hat Angst davor, dass ein Streich irgendwann nach hinten los geht und sie wirklich stirbt, da es manchmal ziemlich knapp war. Außerdem fürchtet sie sich davor, bis an ihr Lebensende gemobbt zu werden.
Ziel: Wegen ihrer Stärke von ihren Mobbern anerkannt zu werden, sodass sie sie endlich in Ruhe lassen. Aber auch generell eine sehr starke, verlässliche Kunoichi zu werden. Vielleicht auch Kun heiraten.
Stärken: Gegen viele Gegner gleichzeitig zu kämpfen ist für sie kaum ein Problem, da sie sich zum Beispiel einfach mehrere Fangarme wachsen lassen kann, die dann die Gegner beschäftigen. Da sie einfach so aus dem Nichts Tigerklauen erschaffen kann, ist sie sehr gut für Überraschungsangriffe geeignet und man kann sie auch nicht fesseln, da sie sich mit ihren Krallen einfach befreien kann. Sie hat viel Chakra und eine gute Chakrakontrolle und ist außerdem sehr gut im Umgang mit Kunai und Shuriken.
Schwächen: Sie ist nicht gut in Teleportationsjutsus und ist auch im Genjutsu und in Ninjutsu nicht wirklich gut. Da sie ihre Tiere immer versiegelt lässt, ist ihre Beziehungen zu ihnen nicht wirklich gut, weswegen sie ihr öfters ihre Fähigkeiten nur mit Gewalt überlassen und das, obwohl ihre Fähigkeiten wegen der Versiegelung sowieso schwächer sind als sie eigentlich sind. Da ihre Tiere auch immer weg sind, hat sie kaum eine richtige Verteidigung, da das sonst ihre Tiere machen würden, da die Tiere ihr einen kleinen Schutzschild geben würde, da sie aber nie da sind, funktioniert dieser Schutzschild nicht. Sie kann mit Worten leicht verletzt werden, was mit ihrer Vergangenheit zutun hat und kann mit schnelleren Gegnern nicht wirklich mithalten.
vor 6 Tagen flag
Name: Misaka Nijiiro
Alter: 13 Jahre alt, Geburtstag hat sie am 24.8
Geschlecht: Weiblich
Clan: Nijiiro-Clan
Dorf: Konohagakure, auch wenn ihr Clan eigentlich in Kumo lebt
*Rang: Gerade Ge-Nin geworden

Aussehen
-Körperstruktur: Sie ist sehr schlank und fast schon dürr, sodass sie selbst im Gegensatz zu anderen Kunoichis in ihrem Alter schon zu dünn ist. Sie hat kaum antrainierte Muskeln und einen eher zierlichen Körper, wobei sie dazu recht klein ist, nämlich 1.45, aber wenn sie älter wird, wird sie auch größer.
-Haare: Sie besitzt schokoladenbraune, fast schwarze Haare, die sie immer zu einem hohen Zopf bindet. Die Enden ihres Zopfes und ihrer zwei Strähnen vorne, die sie immer draußen lässt, sind gelockt. Sie hat keinen Pony, überlegt aber sich einen zu schneiden. Sie achtet immer sehr auf ihre Haarpflege, wodurch ihre Haare immer weich und gepflegt sind.
-Gesicht: Sie hat ein rundes, kindliches Gesicht. Es ist sanft geschwungen und besitzt kaum Ecken und Kanten. Sie hat große dunkelrote Augen, die aussehen, als hätte man auf ein rotes Auge einen dunklen Filter gelegt.
-Kleidung: Sie trägt ein dunkellila T-Shirt, das schulterfrei ist, aber bis zu ihren Hals geht. Darüber trägt sie ein hellrosa Pullover, der aber erst knapp unter ihren Schultern anfängt und zwar ihren Bauch nicht frei lässt, doch bei ihrem Bauch ist der Stoff durchsichtig, sodass ihr Bauch doch sichtbar ist. An den Ärmeln sind an zwei gegenüberliegenden Stellen ein dunkellila Faden in Zickzack Muster genäht worden, sodass es bei den anderen beiden Stellen so aussieht, als würde der Stoff nach oben gezogen werden. Der Stoff endet dort etwas unter dem Handgelenk und an den Fingern hat sie einen kurzen Streifen Netzstoff, sodass sie an jedem ihrer Finger einen "Ring" aus diesem Netzstoff hat. Ihre Hose ist etwas lockerer und türkis und hat an den Oberschenkeln rechts und links ein Loch, das mit dem Netzstoff zugedeckt wird. Sie hat schwarze Ninjaschuhe, die etwas länger als die normalen sind und ihre Zehen vorne freilässt, falls sie sich dort Krallen wachsen lassen will. Sie trägt außerdem dunkelroten Nagellack an Fingern und Zehen, doch es ist ein normales dunkelrot im Gegensatz zu ihren Augen.
-Merkmale: Ihre auffälligen Augen.

Charakter: Wenn man sie zuerst trifft, scheint sie wie ein typisches It-Girl zu sein. Immer nur auf ihr Aussehen fokussiert, kümmert sich nicht um andere und macht immer nur das, was im Trend liegt. Viele bezeichnen sie immer als eitel, da sie zum Beispiel nie durch Schlamm laufen würde, und scheint sich immer nur um sich selber zu sorgen und um ihr Aussehen. Sie würde sich scheinbar niemals um andere kümmern und gibt sich beim Training kaum Mühe, damit ihr Aussehen nicht darunter leidet. Meistens denkt sie gar nicht selbst nach, sondern hört nur auf das, was andere Sachen, egal um was es sich handelt. Bei Missionen will sie niemals alleine sein, sondern immer eine Person dabei haben, die ihr sagt, was sie zutun hat, da sie sonst hilflos verloren ist, da sie sich immer darauf verlässt, dass andere ihr das richtige sagen, damit sie so nichts falsch machen kann. Aber eigentlich ist sie in Wirklichkeit nicht mal annähernd so, doch sie versteckt ihren Charakter oft, da sie hofft durch ihren Scheincharakter mehr Freunde zu finden. Doch dass sie immer das tut, was andere ihr sagen, ohne dies zu hinterfragen, ist auch bei ihrem "richtigen" Charakter so. Sie ist eigentlich eine unsichere Person, die man mit Worten leicht verletzen kann. Sie ist mitfühlend und freundlich und kümmert sich eigentlich kaum um ihr Aussehen, da ihr Aussehen egal geworden ist, will aber sehr gerne Freunde finden. Sie ist emotional und muss bei den normalsten Vergangenheiten schon anfangen zu weinen. Sie ist ziemlich naiv und leichtgläubig, was sich einfach bei ihr so festgesetzt hat, da man ihr immer schon gesagt, was sie tun und lassen soll und was nicht. Sie ist eine ziemlich gute Lügnerin und hat sich das Lügen einfach so angelernt, um ja zu verschleiern, wie sie wirklich ist. Ohne Bezugsperson ist sie einfach verloren und das weiß sie auch, auch wenn sie es hasst. Sie hasst es neue Personen kennenzulernen, damit sie nicht noch mehr Mobber bekommt, und ist zu Beginn meistens emotionslos und unleserlich, auch wenn diese Fassade meistens schnell bröckelt. Sie hasst es, sich zu beschweren und versucht dies so gut es geht zu mindern, damit sie es nicht so oft tut.
Fähigkeiten/Kekkei Genkai: Sie hat die Fähigkeiten des Nijiiro-Clans, in welchem man durch ein Fuuin-Jutsu, das sehr streng bewacht wird, sich mit einem oder mehreren Tieren verbindet. Sie hat mehrere Tiere und zwar einen großen Optopus, der Tinte versprühen kann und sieben Fangarme besitzt, und einen normalen Tiger mit goldenen Augen. Der Oktopus heißt Tarako und ist weiblich und der Tiger heißt Nichiro, oder kurz Chiro oder Nichi. Dabei kann sie sich aber nicht ganz in die Tiere verwandeln, sondern nur ihre Hand zum Beispiel in eine Tigerpranke verwandeln oder einfach einen Fangarm aus ihrem Oberarm wachsen lassen. Wenn der Fangarm dann getroffen wird, macht das dem Oktopus schaden, auch wenn sich die beiden Tiere viel schneller heilen als normale Menschen. Normalerweise begleiten die Tiere den Anwender auch immer, doch dies ist ihr zu peinlich und sie hat die beiden in eine Schriftrolle versiegelt, die sich nur mit ihrem Blut öffnen lässt. Würde sie ihre Tiere draußen haben, würden sie ihr einen kleinen Schutzschild geben, der sie vor Angriffen ein wenig schützt und ihren Körper verstärken. Die Fangarme und Pfoten kann sie so lang machen wie sie will, es gibt da keine begrenzte Länge, aber desto länger sie diese macht, desto mehr Chakra verbraucht sie.
Waffen: Sie trägt die normalen Ninjawaffen, doch davon extra viele in zwei Taschen, die sie links und rechts trägt. Denn da sie sehr schnell sehr viele Kunais und Shuriken werfen kann, braucht sie dementsprechend auch viele.
Vertrauter Geist: Da sie sowieso ihre beiden Tiere schon hat, will sie nicht noch einen Vertrauten Geist. Außerdem kann sie das Jutsu noch nicht.
Elemente: Katon, andere hat sie bis jetzt noch nicht gelernt
vor 6 Tagen flag
Name: Kun Azumi, wobei er es hasst, wenn man ihn Kun-kun nennt und deswegen alle darum bittet, ihn einfach nur Kun zu nennen
Alter: 13 Jahre alt, Geburtstag hat er am 18.3
Geschlecht: Männlich
Clan: Azumi-Familie, die irgendwo im Feuerreich lebt und bekannt dafür ist, einer der besten Chakrakontrollen zu haben, die existieren
Dorf: Konohagakure
*Rang: Gerade Ge-Nin geworden

Aussehen
-Körperstruktur: Er ist auf jeden Fall der schlanke Typ, da er eigentlich kaum muskulös oder so ist. Er ist weder zu dünn noch zu dick, besitzt aber auch kaum Muskeln und hat auch nicht wirklich breite Schultern. Da er sowieso aber eher athletisch ist, stört das seinem Aussehen kaum. Er ist insgesamt 1.50 groß und wird wahrscheinlich irgendwann mal ein wenig größer als der Durchschnitt.
-Haare: Er besitzt pechschwarze, stachelige Haare, mit denen er oft umherspielt, weswegen er sie sehr oft wieder durcheinander macht, wenn er sich einmal um sie gekümmert hat. Da er aber nicht wirklich Wert auf Aussehen legt, ist ihm das eigentlich egal. Er trägt immer eine goldene Libelle, die nach außen hin ins türkisene geht, aber trotzdem noch eine Mischung aus Gold und Türkis ist. Er hat keinen bestimmten Platz, wo er die Spange immer hat, er steckt sie oft einfach irgendwo anders hin, ohne es zu bemerken, vor allem wenn er nachdenkt, dann steckt er sie jede Minute irgendwo anders hin. Manchmal klemmt er sie auch an seine Kleidung, er ist da nicht nur auf seine Haare beschränkt.
-Gesicht: Er hat ein eher rundliches Gesicht mit einem spitzen Kinn und einer Brille, die schwarz umrandet ist, außer oben. Er besitzt außerdem etwas blasse, milde, pinke Augen, auch wenn er eine Iris Heterochromie besitzt. Bei seinem linken Auge sieht es unten so aus, als wäre ein gelber Farbeimer umgekippt und bei seinem rechten Auge ist seine Pupille ebenfalls gelb umrandet.
-Kleidung: Er trägt unübliche Kleidung für einen Ninja, doch er mag sie und auch wenn sie auf den ersten Blick nicht geeignet erscheinen um sich darin zu bewegen, so sind sie doch alle aus einem teuren, elastischen Stoff, wodurch er sich doch gut darin bewegen kann. Dabei hat er zwei verschiedene Varianten, wie er seine Kleidung trägt. In beiden Varianten trägt er dasselbe, nämlich eine Weste, wie man sie oft bei Anzügen findet, ein Hemd darunter und eine Hose, nur ein wenig verändert. Seine schwarze Weste geht bis zu seinem Hals und da sein Hemd keinen Kragen besitzt, sieht man es dort nicht. Er besitzt außerdem noch einen schwarz-lila Schal, der sehr lang ist und in der Mitte teilbar ist, sodass es dann zwei Schals sind. Er trägt noch ein weißes Tuch, das er sich um gerne um den Hals knotet. Seine Hose ist dunkelblaue, fast schwarz und er trägt schwarze Ninjaschuhe. Bei seiner ersten Variante hat er das weiße Tuch um seinen Hals geknotet und seinen Schal in zwei Teile gehälftet. Seine eine Hälfte trägt er manchmal in den Haaren, meistens aber bei seinem linken Oberarm verknotet und die andere Hälfte um seine Taille geknotet. Bei seiner zweiten Variante dreht er seine Weste um, da man sie auf beiden Seiten tragen kann, sodass sie dann dunkelblaue, fast schwarz ist, in genau der gleichen Farbe wie seine Hose. Sein weißes Tuch bindet er dann um seinen rechten Oberarm und der Schal liegt auf seinen Schultern und fällt hinab bis über seine Taille. Die Mitte, in welcher man die beiden Teile auseinander tun kann, muss immer hinter seinem Hals und beide Enden symmetrisch hinab fallen.
Merkmale: Seine Augen auf jeden Fall und außerdem hat er ein simples, dunkellilanes und großes Auge auf seinem Rücken, das vier kurze Striche oben und unten hat, die an Wimpern erinnern.

Charakter: Er ist eine sehr ernste, verantwortungsbewusste Person, die auf Ordnung, Pünklichkeit und gute Manieren achtet. Er wirkt auf den ersten Blick wie ein typischer Streber, der nur das lernen im Kopf hat, keinen Spaß versteht, besserwisserisch ist und die anderen nie ernst nimmt, doch so ist er auf keinen Fall, auch wenn das viele denken. Er ist zwar ernster als die meisten, doch er versteht auch Spaß und bei Personen, die er sehr gerne mag, lacht er auch öfter. Er hasst Vorurteile und ist eine Person mit einem großen Gerechtigkeitssinn, der niemals einfach nur zusehen kann, wenn eine Person geärgert wird und immer dazwischen geht. Er ist ruhig und besonnen, würde so gut wie niemals überstürzt handeln und achtet immer auf all seine Freunde. Er hilft den Personen in seiner Umgebung sehr gerne, da er auch möchte, dass sie ebenfalls stärker werden und würde auch Regeln für sie brechen, wenn sie gute Gründe dafür haben und es sich nicht vermeiden lässt. Oft ist er genervt, wenn man ihn zum Beispiel Kun-kun nennt, und kann dann etwas kalt werden, was er aber nicht wirklich ist, außer bei Personen, die seinen Freunden etwas antun oder die, die sein Misstrauen erwecken. Er ist zwar eher praktisch, pragmatisch und realistisch eingestellt, da er niemals in der Vergangenheit oder Zukunft leben würde, doch in einer Hinsicht ist er sehr emotional: seinen Großvater und sein Racheziel. Er ist sehr emotional wenn es darum geht und wird schnell sauer, wenn man irgendetwas dagegen sagt, egal ob es zum Beispiel als Scherz gemeint ist, und ist sehr stur deswegen. Da er fast sein ganzes Leben lang mit dieser Rache gelebt hat, ist sie ein fester Bestandteil von ihm, auch wenn es nicht zu seinen restlichen Charakterzügen zu passen scheint, doch er würde diese Rache niemals aufgeben und stellt diese sogar über seine Freunde und ist in dieser Hinsicht sehr nachtragend, auch wenn er es normalerweise nicht ist.
Fähigkeiten/Kekkei Genkai: In der Azumi-Familie wird das Hiden weitervererbt, die Chakrakontrolle anderer Personen manipulieren zu können, da sie sich sehr mit Chakra und der Chakrakontrolle auseinandergesetzt haben und das über viele Generationen hinweg, sodass sie wie Chakrafäden ihr Chakra mit dem des Gegners verbinden und dann die Chakrakontrolle manipulieren können. Da die Familie das ihren Kindern schon sehr früh beibringt, dauert das nur ein paar Sekunden, bis die beiden Chakren sich verbündet haben. Zwar können nur wenige der Familie andere dazu bringen, die komplette Kontrolle über ihr Chakra zu verlieren und wenn dann auch nur kurz, aber Kun arbeitet hart daran, damit er das auch irgendwann erlernt. Bis jetzt kann er die Kontrolle des Feindes nur lockern und auch nicht wirklich doll.
Waffen: Er trägt nur die normalen Ninjawaffen bei sich, hätte aber gerne irgendeine Waffe, mit der er kämpfen kann, wenn er mal in den Nahkampf gehen muss, hat sie bis jetzt aber noch nicht gefunden.
Vertrauter Geist: Er hat das Jutsu vor kurzem gelernt und kann eine kleine schwarz-lila Motte beschwören, durch dessen Augen er sehen kann.
Elemente: Sein Hauptelement ist Doton und bis jetzt das einzige, das er besitzt, er würde irgendwann aber auch gerne Suiton lernen.

Familie: Seine Mutter Haraiko starb bei seiner Geburt und sein Vater Karimo fünf Jahre danach, als er eines Tages zwischen ein Gefecht von zwei feindlichen Ninjagruppen hineingezogen wurde. Sein Onkel väterlicherseits namens Shirami wurde lange Zeit vermisst.
Vergangenheit: Er lebte bis er fünf war eigentlich recht glücklich mit seinem Vater zusammen, auch wenn er seine Mutter niemals kennenlernte. Er lernte immer fleißig das Hiden und hatte eine behütete Kindheit, bis auch plötzlich sein Vater durch feindliche Ninja getötet wurden, in dessen Konflikt er ausversehen mit reingeriet. Als einziger Verwandter hatte er nur noch einen Onkel väterlicherseits, der zwar zur Familie gehörte, aber als seltsam angesehen wurde und etwas weiter weg in einem Wald wohnte. Also ging Kun dorthin, doch als er in der Nähe der Hütte war, traf er dort nicht auf einen mittelalten Mann, sondern auf jemanden, der schon graue Haare besaß und sehr alt war. Er stellte sich als seinen Großvater väterlicherseits vor namens Hagekashi, den er niemals kennengelernt hatte, und sagte außerdem, dass sein Onkel sich doch nicht um ihn kümmern konnte, aber er das tun würde. Also lebte Kun, damals noch naiv und unschuldig, bei diesem Mann, ohne darauf zu achten, dass sein Onkel seit dem Tag als vermisst gemeldet wurde. Doch die Zeit mit seinem Großvater tat ihm nicht gut. Denn sein Großvater sprach ständig nur von Rache an einer Familie mit dem Namen Shigemi-Familie, die eine Familie von Mördern sein soll. Er sagte nie mehr, nur dass sie seine Frau getötet hatten. Kun wuchs so auf, immer nur die Rache vor Augen und deswegen konnte auch er an nichts anderes denken, weswegen er sein Leben der Rache an der Shigemi-Familie widmete und nur dafür stärker werden wollte. Was er aber niemals herausfand war, dass dieser Mann gar nicht sein Großvater war und sein Onkel an dem Tag, an dem Kun eigentlich bei ihm einziehen sollte, von Hagekashi getötet wurde. Und außerdem dass Hagekashi ihn nur ausnutzte, damit irgendjemand seinen Rachefeldzug weiterführte, da er schon zu alt dafür war und bald sterben würde, ohne darauf zu achten, dass er dadurch Kuns Leben zerstörte, da sein ganzes Leben dann nur noch aus Rache bestand. Doch Hagekashi störte das nicht, da er wirklich seine Frau durch die Shigemi-Familie verloren hatte und sie sein einziger Lebensgrund gewesen war. Nachdem sie starb wurden all seine Gedanken durch Rache überschrieben und er konnte an nichts anderes denken, auch wenn er seine Menschlichkeit und geistige Gesundheit dadurch verlor. Hagekashi starb zwar kurz bevor Kun ein Ge-Nin wurde, doch in der nun leeren Waldhütte liegt in einer versteckten Kammer ein Stein, auf dem Kuns Onkel all dies aufschrieb, da Hagekashi ihm vorher alles erzählte und ihn verbluten ließ, wodurch er Zeit hatte all dies aufzuschreiben.
Ängste: Er hatte immer Angst davor, dass sein Großvater starb, doch da dies vor kurzem passiert ist, ist seine Hauptangst jetzt mehr als sonst, dass er seine Rache nicht erfüllen kann, da er das seinem Großvater schuldet, da er ihn so lange aufgezogen hat.
Ziel: Sein Ziel wird bis zu dessen Erf380
vor 6 Tagen flag
(@Drachi jap, Julia ist richtig^^ du bist ja richtig gut, du hattest bis jetzt alle Namen richtig XD aber schon gut, ich warte einfach, bis du die Steckis fertig hast, ich bin im Moment eh gerade ziemlich beschäftigt)
vor 7 Tagen flag
( Nein, ich war nämlich etwas länger nicht da. Ich hatte schon mal erklärt, wieso und es ging mir deswegen die letzten paar Tage nicht sonderlich gut.

Sandi (Julia..?) - Ehm.. Ich könnte, wenns erlaubt ist, jetzt schon jemanden schicken -was ich nicht glaube-, denn die Steckis sind momentan nur halbfertig.. ^^'' )

Miné: Ehy! Was soll das denn? *motzt sie lautstark und hält ihren Kopf. Sie schimpft wie ein Rohrspatz vor sich her*

Shika:*sie hat seine Hand abgefangen* Fass mich nicht an. *zischt sie böse und verengt ihre Augen*

Rikona:*sie seufzt laut auf* Ikuya, nicht jeder von uns hat eine Familie. Manche waren sehr einsam und alleine, ehe sie in diese Gruppe gekommen sind. Also verschätze dich nicht. *knurrt sie und atmet tief durch* Min, wärst du so freundlich und gehst du Rai in die Küche um das Essen vorzubereiten? Ich bleibe bei Ikuya und Shika hier im Wohnzimmer... *mit diesen Worten verschwindet die Anbu und lässt die drei alleine*